Stad bevraagt bewoners naar gebruik van de portaalsite

UPDATE
De website van Leiedal is intussen heropgebouwd en fel verbeterd.

Begin februari krijgen 1.600 bewoners een vragenlijst in de bus waarbij gepolst wordt hoe het staat met de digitale dienstverlening en communicatie van stadswege.
Er is al in oktober vorig jaar zo’n bevraging verstuurd, maar dan naar 400 personen die daadwerkelijk al (digitaal) formulieren van burgerzaken hebben opgevraagd. Ietsje meer dan de helft respondenten, en bijna iedereen was tevreden over de gang van zaken. (Hier ter redactie weet de kuisvrouw nog niet dat zij bijvoorbeeld een uittreksel uit haar strafregister kan opvragen. Dat we een wilsverklaring voor euthanasie kunnen invullen.)

De “nieuwe” website is ondertussen zowat een jaar on-line. De opbouw ervan heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, mede omdat men qua structuur absolute gelijkvormigheid beoogde bij de portaalsites van de (toen) twaalf gemeenten van Leiedal. Er was een investering mee gemoeid van 129.000 euro.
Me dunkt zijn Kortrijkzanen over het algemeen veeleer content over onze website. Dat komt eigenlijk omdat men geen andere kent. Een meer kritische houding is pas mogelijk als men bijvoorbeeld gaat vergelijken met de websites van Gent, Sint-Niklaas, Leuven, om van de Nederlandse gemeenten niet te spreken.

Indigov onderzocht vorig jaar weer eens de kwaliteit van de gemeentelijke websites in Vlaanderen en het Brusselse. In die zgn “e-GOV monitor” haalde onze website een goede score. We behaalden plaats 21, tegenover plaats 52 in 2008. Hiermee behoren we tot de 54 toppers. Qua e-community, interactiviteit en e-democratie kregen we veel punten. Maar inzake “e-loket” eindigden we met een nul-score. Onze ICT-dienst wijt dit evenwel aan de manier van quoteren. Méér weten we er ook niet over. De directie van kortrijkwatcher weigert de aankoop van de studie van Indigov. Die monitor kost namelijk 290 euro, excl. BTW. En niettegenstaande herhaaldelijk verzoek bij Stad krijgt onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot geen inzage in het onderzoeksresultaat over de sterke en zwakke punten van www.kortrijk.be.

Bij ICT meent men dat de site toe is aan vernieuwing. De intercommunale Leiedal (dat zelf geen al te schitterende website publiceert!) heeft hiervoor een exclusieve opdracht gekregen. De raming van de kostprijs bedraagt 51.904 euro voor de ontwikkeling en 15.694 euro voor het jaarlijkse onderhoud. (Slaat dit op alle deelnemende gemeenten?)

Voor het opzetten van de komende enquête is 2.516 euro voorzien. ‘t Is bijna niet te geloven hé? Al die postzegels alleen al.
Een en ander gebeurt in samenwerking met “Memori”, een onderzoekscentrum van KH Mechelen.
Memori heeft voor stad Mechelen in 2009 al een gelijkaardig grootschalig onderzoek verricht. Kostprijs niet gevonden. Wie een beetje zoekt, kan wel het synthese-rapport vinden op Tinternet. Zo krijg je al een idee over wat men zoal kan vragen, en kun je als respondent op voorhand wat suggesties bedenken ter verbetering van onze e-governementswerking.
Zeg bijvoorbeeld dat we hier nood hebben aan een beleidsplan over digitalisering. Dat er een interne analyse nodig is van onze digitale kanalen en van de ICT-dienst en de dienst communicatie meer in het bijzonder. Vooral dat we een eindredacteur en redactie (met inspraak van de gemeenteraad) nodig hebben voor de portaalsite. Dat er online dossieropvolging moet mogelijk gemaakt. Dat er meer gevorderde vormen van e-democracy kunnen opgezet.
Ja, zeg dat maar.
Vraag nog wat er zoal gemodereerd wordt bij reacties van de lezers. En door wie.
En wie maakt er nu eigenlijk “kortrijk blogt !“? (http://kortrijk.wordpress.com)