De Conferentie van Burgemeesters belegt een persmoment

Op vrijdag 29 januari vindt het jaarlijks persmoment van de Conferentie van Burgemeesters plaats. De papieren perse en die van de elektromagnetische stralinge worden om 10u10 verwacht in het oud gemeentehuis van Wevelgem. KW van de elektronische pers niet.
De Conferentie is een maandelijks (ja?) overlegforum van de 13 burgemeesters van de regio die de intercommunale Leiedal bestrijkt. Plus nog een gedeputeerde van de provincie. (Wie zou dat nu weer kunnen zijn?)
Toen Stefaan De Clerck nog burgemeester was zwaaide hij daar de plak. Bij zo’n conferentie behandelen de verzamelde burgemeesters niet onbelangrijke intergemeentelijke beleidsmateries. Ga er maar vanuit dat men daar al in een vroeg stadium de kiemen legt voor gewichtige beslissingen. De inplanting van een crematorium bijvoorbeeld.

Maar niemand die dat weet. Notulen van die vergaderingen zijn niet publiek. In de Kortrijkse gemeenteraad heeft geen enkele burgemeester ooit een verslag van die bijeenkomsten uitgebracht. Overigens vragen de raadsleden er niet naar. Men weet niet wat er op de agenda staat. Geen raadslid dat zich ook maar afvraagt welke standpunten onze burgemeester naar voor brengt of welke voorstellen hij daar op tafel legt en op grond van welk mandaat. In het Kortrijks schepencollege zelf hoor je daar niets over.

En nu zal men dus een keer aan de pers vertellen welke materies er zoal aan bod zijn gekomen tijdens het voorbije jaar. Blijkbaar ook nog welke items dit jaar aan bod zullen komen.
De persuitnodiging vermeldt volgende onderwerpen:
* De brandweerhervorming.
* Het streekstandpunt over de inplanting van windturbines. (Nog nooit ter sprake gekomen in onze gemeenteraad.)
* De nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Al van gehoord? Sinergiek, Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, de Werkwisselweek.)
* Het onderzoek/debat rond stadsregionale ontwikkeling dat uitgevoerd wordt onder leiding van professor Filip De Rynck. (Tiens.)
* De Conferentie van Burgemeesters van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. (Wat richt die Eurometropool eigenlijk uit? Is er daar nu al een directeur en een projectleider?)

De items worden gepresenteerd door een betrokken burgemeester.
Wat neemt Lieven Lybeer voor zijn rekening? Of speelt hij een soort voorzitter van de Conferentie?

P.S.
Vorige vrijdag schreven we hier nog dat de website van de intercommunale Leiedal voor verbetering vatbaar was.
Dat is intussen gebeurd.Te laat opgemerkt. Excuses van geheel onze redactie zijn op de plaats.