Beurscomplex Kortrijk Xpo: “when ideas need money”

Laat ons deze keer starten met een constructief voorstel.
Kortrijkzanen mogen gratis binnen in wat zij nog altijd “de hallen” noemen. Hierna de motivering en de toelichting.

De slogan van Kortrijk Xpo luidt: “when ideas need space”. Vandaar bovenstaande titel.
In “De Vlaamse Ondernemer” (laatste editie van 26 januari) heeft men het over de nieuwe “campus” van het beurscomplex.
Men zal zich herinneren dat vanwege een brief aan het schepencollege van Luc Glorieux (aan vriend burgemeester Stefaan De Clerck) waarbij hij dreigde naar andere oorden (Gent, misschien zelfs Azië) te vertrekken met zijn tentoonstelling “Busworld” plotseling alle hens aan dek kwamen.
Binnen de kortste keren werd een grootscheeps masterplan uitgedokterd om “de hallen” totaal te verbouwen en uit te breiden. Let wel: door ambtenaren van Stad en allerhande aanhangers. De kostprijs hiervan (juristen!) is niet te vatten.
Meteen bedacht men een geheel nieuwe organisatiestructuur. Een NV XOM van privaat recht zou instaan voor de ontwikkeling en investeringen van het tentoonstellingscomplex. De dochtermaatschappij (kluchtig woord) hier is het stedelijk ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (de vroegere Woonregie). Het SOK heeft 617 aandelen in die XOM. Stad, Leiedal en de provincie elk één. Een XEM staat in voor de exploitatie en moet daarvoor betalen aan de XOM (200.000 euro). Daarnaast is er nog een vzw die zou instaan voor immateriële zaken, d.w.z. enige lokale verankering van het beursgebeuren, bijvoorbeeld door samenwerking met hogescholen en ondernemingen. Nog niet veel van gehoord, zelfs de naam van die vzw kent niemand. De Vlaamske Ondernemer heeft het daar niet over.

In de gemeenteraad van maart 2008 raamde men de kosten van het masterplan op 12,73 miljoen euro, inclusief BTW maar zonder de erelonen. Goed onthouden. (Het is ook zo dat Xpo vindt dat er niet moet gewerkt worden volgens het principe van mededinging.)
“De Vlaamse Ondernemer” heeft het bij monde van algemeen directeur Saskia Soete De Boosere over zowat 12 miljoen. Dat klopt dus ongeveer, maar de financiering van dit bedrag wijkt af van wat er in de Kortrijkse gemeenteraad daarover indertijd is gezegd.
Volgens “De Vlaamse Ondernemer” kwam Europa (het EFRO-fonds) tussen met een bedrag van 4,3 miljoen. Ons schepencollege hield het in 2008 op 3.500.000 euro. De provincie bracht 2,75 miljoen euro in. In 2008 hielden we het op niet minder dan 4.750.000 euro, van West-Vlaanderen.
Leiedal paste 250.000 euro bij. Dat klopt.
Uit Vlaanderen kwam men met 2 miljoen op de proppen. In de gemeenteraad van maart 2008 was daar nog geen sprake van.
En dit is wel wat raadselachtig. Augustus vorig jaar nog vroeg Xpo aan Stad om een overbruggingskrediet van 2 miljoen euro als tijdelijke financiering van de bouwwerken. In afwachting van de uitbetaling van Vlaamse EN Europese subsidies. Stad is daar prompt op ingegaan. Of de terugbetaling al is geschied weten we niet.

Stad raamde de publieke inbreng (belastinggeld) voor het masterplan Xpo in 2008 op een totaal van 8,5 miljoen. Om tot de volledige financiering van het project te komen (11.130.000 euro, zonder BTW en zonder erelonen) zou een bijkomende lening worden aangegaan van ca. 2.630.000 euro. Door wie? Door de XOM? Ja. En XOM gebruikt voor de terugbetaling van die leninglast gewoon de jaarlijkse vergoeding van de XEM… De exploitant XEM betaalt dus eigenlijk niks voor het gebruik van de hallen.

Als we de cijfers uit “De Vlaamse Ondernemer” samentellen komen we aan 9,3 miljoen euro publieke middelen.
Goed gedaan, Saskia! PPS !
Nu nog die brug naar het EI?
Volgens Saskia kunnen over een zestal jaar opnieuw “plaatsproblemen” opduiken indien Busworld tegen het huidige tempo blijft groeien.

P.S. (1)
Tussen 1967 en 1988 (de bouw van Hal 4) investeerde de stedelijke overheid 7,25 miljoen in het beurscomplex. Kortrijk krijgt in ruil van de Xpo een concessievergoeding (voor de grond) van slechts 25.000 euro.
Voor het masterplan komt Stad niet tussen met cash geld. De inbreng bestaat uit “grond en gebouwen” ter waarde van 10 miljoen euro.

P.S. (2)
Bij de balanscentrale van de Nationale bank is door de NV XOM nog geen jaarrekening neergelegd. De oprichtingsakte dateert van 16 april 2008. Voorzitter is Stefaan De Clerck. Gedelegeerd bestuurders: de schepenen Wout Maddens en Jean De Bethune. In april 2009 is er een kapitaalverhoging doorgevoerd van 62.000 euro naar 3.056.400. Het Staatsblad kent geen XEM. Wel een “Kortrijk Xpo”.