Raadslid Roel DesSEIN krijgt na 10 maanden een antwoord op een schriftelijke vraag

Roel Dessein zeg je??
Bedoel je misschien het raadslid en federaal parlementslid Roel Deseyn? JA.
Maar het schepencollege heeft het in de officiële notulen van 13 januari laatstleden wel degelijk over Dessein, zodat we ons daar maar moeten bij neerleggen.

Dessein dus heeft op 17 maart van vorig jaar een schriftelijke vraag ingediend voor het Bulletin van Vraag en Antwoord. Die vraag is met een voorlopig antwoord pas gepubliceerd in het Bulletin van oktober 2009. Alhoewel dat er volgens het schepencollege al een voorlopig antwoord is verstuurd op 5 mei 2009.
Het schepencollege van 13 januari van dit jaar heeft de vraag in het lang en het breed behandeld, zodat we het publieke antwoord hoogstwaarschijnlijk zullen vernemen op de gemeenteraad van februari. Bijna een jaar na indiening van de vraag.

Dessein vroeg waarom het stadsbestuur in het mobiliteitsconvenant geen akkoord heeft gesloten met het Vlaams Gewest omtrent bepaalde onderhoudstaken van onze 55 km lange gewestwegen door onze eigenste stadsdiensten. De zgn. module 6. Een gemeente die zich daartoe verbindt krijgt hiervoor namelijk financiële tegemoetkomingen.
De directie Mobiliteit en Infrastructuur heeft over de vraag ruggespraak gehouden met de directie Leefmilieu, maar dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat het antwoord zo lang op zich liet wachten. Schepen Stefaan Bral is niet gemakkelijk bereikbaar. Verder is het stadsbestuur (schepen Leleu) ten rade gegaan bij andere gemeenten die wel de module 6 hebben ondertekend. Vier uit West-Vlaanderen. Dat vergt allemaal veel tijd.

Wie belangstelling heeft voor het antwoord van het schepencollege moet nu maar wachten tot het eerstvolgende Bulletin verschijnt op www.kortrijk.be.