Het cascadeverhaal van de parkeerproblematiek aan de Houtmarkt en het Begijnhofpark

Onderaan nog een goed ideetje, u aangeboden door de denktank van kortrijkwatcher.

Met nonnen is het goed kersen eten, iets wat ons stadsbestuur al meermaals heeft ervaren
De congregatie van de Zusters van Liefde van de Heilige Vincentius a Paulo zal zijn RVT aan de Groeningestraat verlaten en een heel nieuwe zorgcampus optrekken op de site van de Sint-Niklaaskliniek. Maar omdat zij voor de aanleg van een parking geen VIPA- subsidies kunnen krijgen, staan ze erop dat de stedelijke overheid hiervoor met geld over de brug komt. Daarenboven hebben de nonnen het zo aan boord gelegd dat Stad (in casu het stadsontwikkelingsbedrijf SOK) koper wordt van hun huidig rust- en verzorgingstehuis met bijgaande parking. (Die parking is middels volkomen kundige juridische foefelarij tot stand gekomen, maar dat is een ander en oud verhaal.)

Stad wenst nu ook heel het bovengronds parkeren te laten verdwijnen achter het Begijnhof, inclusief de parkeerplaatsen van de begijnhofbewoners. Die parking is net als het Begijnhof zelf eigendom van het OCMW. Wat er zal gebeuren met het Boerenhol is nog onduidelijk.
In dit cascadeverhaal zijn dus nogal wat partijen betrokken: Stad, het AZ Groeninge, de Zusters van Liefde, de vzw Sint-Vincentius, het SOK, het OCMW, PARKO. Maar één ding staat vast: de Kortrijkse burger én de Vlaamse belastingbetaler (via VIPA) zal met vele miljoenen euroots opdraaien voor het pure feit dat een privé-bedrijf van een nonnencongregatie naar een nieuw optrekje wil verhuizen.

Stad heeft zich beraden over twee oplossingen om de vzw Sint-Vincentius uit de nood te helpen.
Een eerste oplossing zou zijn dat het gemeentelijke bedrijf PARKO instaat voor een publieke parking op de Houtmarkt. Een andere mogelijke denkpiste was dat er een parking zou komen deels onder de nieuwbouwsite van de Sint-Niklaaskliniek en deels onder de Houtmarkt. Gefinancierd door een PPS-constructie. Derde mogelijkheid was de opsplitsing van het parkeeraanbod in een parking Houtmarkt voor het nieuwe RVT en de bewoners van de omgeving én een parking voor de bewoners van het Begijnhof (het Boerenhol?).

Maar wat is er nu eigenlijk beslist?
De Stad (PARKO) wenst in “de omgeving van het historisch Kortrijk” het bovengronds parkeren te laten verdwijnen en zo’n 200 ondergrondse parkeerplaatsen te realiseren, bij voorkeur zo’n 100 ondergrondse parkeerplaatsen onder de Houtmarkt en nog wat 100 onder het Begijnhofpark. Ja, wrijf maar uw ogen uit. Stad zal ook instaan voor een heraanleg van de bovengrond van de Houtmarkt (laad- en loszones). Het nieuwe Sint-Vincentius zou dan met een abonnementensysteem voor 33 jaar een 40-tal parkeerplaatsen kunnen huren.

Maar wat als het RVT niet verhuist? (Als de vzw geen miljoenen VIPA-subsidies krijgt?)
Ja, in dat scenario zal Stad (het SOK) toch de parking achter het begijnhof verwerven “om het Begijnhofpark en de Nedervijver te herwaarderen” en zal Stad voor de 30 parkeerplaatsen alternatieve oplossingen aanbieden aan Sint-Vincentius”. (Wat zouden die alternatieve oplossingen wel kunnen zijn? We gaan toch geen huisjes met puntdaken optrekken, zoals ooit voorzien was?)

In afwachting van de afbraak van de Sint-Niklaaskliniek zou Stad nog graag gebruik maken van het leegstaand gebouw. Om wat te doen?

Als alles goed verloopt worden vandaag nog allerhande engagementen (akten) ondertekend.
Staat dat allemaal morgen in de papieren perse?
TOT SLOT alweer een bijzonder constructief idee vanwege onze KW-redactie. Laten we vanuit de ondergrondse parking Houtmarkt een tunnel graven naar de ondergrondse parkings van het winkelcomplex K-in-Kortrijk en die van de Veemarkt. Vandaar dan nog eentje naar die van de Schouwburg. MAAR DAN ENKEL VOOR VOETGANGERS. Een metro moet mogelijk zijn. KORTRIJK MOLLENSTAD.
Nu nog de balans bekijken van PARKO.