De miljoenen voor KVK

Het gras betalen we ook. 78.000 euro.

Maar eerst even dit.
In “Het Kortrijks Handelsblad” van 5 februari betreurt schepen van Sport Stefaan Bral dat het nieuws over de nieuwe toelage van 350.000 euro aan KV Kortrijk is uitgelekt naar de dagbladpers, nog voor het akkoord door beide partijen werd goedgekeurd. Alsof hij dat akkoord achteraf zelf spontaan zou hebben uitgebracht… Alsof Kortrijkzanen niet mogen weten wat het stadsbestuur zoal van plan is om te doen. (In het geval van Bral: bekokstooft.)
Het is wel degelijk onze onvermoeibare KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot die het voorstel (dat de voetbalclub in feite onder curatele stelt!) aan het licht bracht. De kranten hebben dit dan overgenomen, met of zonder bronvermelding.

Stefaan Bral vertelt in het weekblad (een zgn. breedpubliekskrant) nog iets raars.
“Een aantal zaken wordt sinds enkele jaren door het KVK-bestuur zelf uitgevoerd, waar dat vroeger gebeurde door de stadsdiensten, zoals het gras afrijden. Het geld dat het stadsbestuur uitspaarde, ongeveer 90.000 euro per jaar, wordt nu aan de club bezorgd. Daar moet onder meer ook de energiefactuur mee betaald worden.”

Dat Stad de energiefactuur (voor 2008: 81.000 euro) betaalt in ruil voor het feit dat de KVK-bestuurders nu eigenhandig gras maaien komt KW totaal vreemd voor. Maar wij, Kortrijkse belastingbetalers, komen nog tussen in de onderhoudskosten van de KVK-sportterreinen en bijhorende functionele accommodatie. De papieren perse onderzoekt dat allemaal niet.
Al in 2004 sloten KVK en Stad een overeenkomst waarbij art. 10 stelt dat de stad de sportinfrastructuur conform zal houden met datgene wat de voetbalregelgeving (sensu latio) als minimum vooropstelt voor de voetbalreeks waarin KVK speelt. Binnenkort zullen we bijvoorbeeld ook nog het verwarmd voetbalterrein bekostigen.
Aan die overeenkomst van 2004 zijn achteraf nog twee aanhangsels toegevoegd.
Een eerste aanhangsel van mei 2008 handelde over een aantal werken die zouden worden uitgevoerd bij de promotie van KVK naar de hoogste voetbalafdeling. Uitbreiding stadion, aanpassing sanitair en verlichting, enz.
De nieuwe tribune kostte ons 1,8 miljoen. De synthetische velden op Stade 1,3 miljoen. Zegt Bral. NOG 21 procent BTW erbij rekenen, en het honorarium. Eind dit jaar komt daar nog eens 1,2 miljoen bij voor kleedkamers, infrastructuur en “aanpassing van de velden”. (Dat laatste cijfermateriaal is niet te vinden in het budget 2010.)

Een tweede aanhangsel van december 2008 (dat de perse ook niet kent, terwijl het op KW stond te lezen) heeft het over bijkomende oefenvelden en meer parkeerplaatsen, met de vertaling van dit alles in een verhoogde onderhoudstoelage.
Voor investeringen in het machinepark:3.500 euro (in plaats van 2.000 euro). Diverse uitgaven (o.a. verf): 6.000 euro (voorheen 5.000 euro). Stad staat in voor het eigenaarsonderhoud. Schoonmaakprestaties: 740 uur (vroeger 640 uur). Groenonderhoud: 1206 uur (tegenover 595 uur).

Het stadsbestuur heeft onlangs eindelijk een keer onderzocht wat wij sinds 2005 al hebben uitgegeven aan 1) gewone uitgaven 2) investeringen 3) energietoelagen 4) jaarlijkse onderhoudstoelage. Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot heeft het lijstje via e-mail opgevraagd bij schepen Bral. Geen antwoord !
Waarom zoeken we het dan zelf niet op, via begrotingen en rekeningen? zult u vragen.
Omdat dat niet gaat. Die uitgaven zitten altijd wel ergens verscholen achter algemene benamingen van artikels.
Neem nu eens de investeringen voor dit jaar. “Masterplan buitensportinfrastructuur”: 400.000 euro. Meerdere posten waaronder aanleg voetbalvelden. Wat moet je daarmee? Slecht één artikel vermeldt uitdrukkelijk KVK: aanleg voetbalveld Stade voor 1 miljoen.
Neem nu de gewone uitgaven voor dit jaar. Voor “producten belijning voetbalvelden” (meervoud) vinden we 18.652 euro. Voor de jaarlijkse herinzaai voetbalvelden (meervoud): 78.000 euro.

Kortrijkzaan ! Wist u dat dan niet? Dat we ook het graszaad kopen? Nog nooit hiervan een offerte gezien.

P.S.
Me dunkt moet die nieuwe toelage voor de gemeenteraad komen. En de aanstelling van de revisor door Stad?
Zal er één raadslid volgende maandag de vraag op tafel durven gooien? NEEN.