Het groene gras van onze voetbalvelden

Update
Het houdt niet op. Zopas vernomen dat de cvba Kortrijk Voetbalt nog uitzonderlijk gebruik kan maken van een stedelijke sporthal in het kader van de UEFA-licentie. Mag hoor. Als we het maar weten.

Op het Kortrijkse grondgebied zijn er waarschijnlijk bijna 50 voetbalvelden te vinden. Waarvan volgens supporters 13 voor KVK.
Voor hoeveel velden Stad instaat voor de aankoop van graszaad weten we niet. De geraamde prijs voor de jaarlijkse herinzaai van voetbalvelden kennen we wel. Voor dit jaar gaat het om 78.000 euro. Om hoeveel kg en om welke grasvariëteit of mengsel het gaat weten we ook niet. We zoeken nog naar een offerte.

In “Het Kortrijks Handelsblad” van 5 februari vertelt schepen Bral dat het KVK-bestuur nu zelf het gras maait zodat Stad hiermee veel geld uitspaart en daardoor kan tussenkomen (voor 90 procent) in de energiekosten van KVK.
Stefaan Bral vertelt weerom niet alles aan de gewillig noterende reporter.

Over het onderhoud van voetbalvelden heeft Bral van Sport in samenspraak met de schepen Bral van Leefmilieu een dossier laten opstellen. Een voorstel hierbij was dat Stad zou instaan voor een onderhoudsploeg genaamd “groen voor sportvelden”. Probleem was dat het onderhoud van voetbalmatten een specifieke opleiding vergt die moeilijk is in te passen in de tijdsbesteding binnen de directie Leefmilieu. Een denkpiste was om mensen en geld te zoeken in de sector Sociale Economie (“De Poort” of zo.)
In dat vorig jaar opgemaakte dossier had men het nog over de financiële consequenties. De budgetten voor de herinzaai van voetbalvelden zouden met 40.000 euro moeten stijgen als men de terreinen kwalitatief (nivellering, twee prikbeurten) wou onderhouden.

In een vorig stuk beklaagde onze onderzoekjournalist er zich over dat het onmogelijk is om de uitgaven voor KVK aan de hand van begrotingsdocumenten te becijferen. De termen KVK of Stade worden in de artikels bijna nooit specifiek gebruikt.
De mogelijke onderhoudskosten voor voetbalvelden zitten bijvoorbeeld verscholen in art.764/725-60 met als benaming “uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden sportdienst”. Een krediet van 504.400 euro. Vorig jaar niet minder dan 1,6 miljoen.
Voor de belijning van voetbalvelden is er nog een ander artikel 76410/124-02 met een bedrag van 18.652 euro. Die post draagt als benaming “technische benodigdheden voor sportcentra”.

Schepen Stefaan Bral kent nu in detail alle KVK-stadsuitgaven sinds 2005.
Kan de papieren pers die niet een keer opvragen? Of een of ander raadslid, supporter van KVK? De redactie van Kortrijkwatcher krijgt die niet.

Noot van de directie

De directie van KW is bang dat we hier met dit soort stukken continu lezers verliezen en daardoor reclame-inkomsten zullen derven. De hoofddirecteur en de uitgeverij benadrukt dat de KW-redactie niets heeft tegen voetbalsport, maar wel tegen het voetbal als commercie met overheidsgeld waarvan het cijfermateriaal daarenboven wordt verzwegen voor de belastingbetaler.