En nu krijgt het Oranjehuis 187.000 euro

Update
Perse (ook op radio) is weer volkomen verkeerd. In HLN van 22 februari is sprake van 220.000 euro. Nog geen correctie.

Vorige week ging het zoals gemeld om een subsidie van 220.000 euro.
Vandaag krijgt de vzw Oranjehuis (Heule) van de Vlaamse Regering (Jo Vandeurzen) 187.000 euro voor een pedagogisch project. Geen scheve pet die het weet, jammer.
Kansarme (onze16 daar in Heule) jongeren, zet met uw rekenmachine die cijfers in de les eens om in oude BEF, als het kan. Om te weten wat wij allemaal voor jullie doen. Deel door 16. Dan met personeel.

Pedagogische projecten richten zich tot jongeren die een problematische relatie hebben met hun context en in de samenleving een verregaand regelovertredend gedrag vertonen.
We houden ze hiermee uit Everberg, wat naar berekening minder kost. ‘t Is goed.

Voor nadere toelichting even de website van de vzw Oranjehuis uittesten.
Veel verder dan het zien van vier grote gekleurde cirkels zul je moeilijk komen. Tenminste als uw PC kleurgevoelig is.

Heeft de voltallige redactie van kortrijkwatcher dan iets tegen bijzondere jeugdbijstand en andere vormen van jeugdzorg?
Maar neen. Nogmaals neen. (Onze kuisvrouw is gered uit de kleine criminaliteit door de Kortrijkse vzw Habbekrats.)
Maar die sector is net als de gehele non-profit sector volkomen ontransparant. Het is een jungle van elkaar overlappende en concurrerende initiatieven. Met veel teveel personeel ten overstaan van de cliëntele. Resultaatverbintenissen en de uitkomsten van de werking zie je nooit. Jaarverslagen staan niet op internet. En hoewel de sector compleet leeft van overheidsgelden blijft het publiek (nou ja, ook de cliëntele) verstoken van financiële verslagen van al die talloze vzw’s.
Bekijk nu eens op internet de zgn. “sociale kaart” voor Kortrijk.
Ge gelooft uw ogen niet. Wat er allemaal te doen is en te verkrijgen. Scheve petjes? Rugpijn verzorgen, het kan.