Het geklungel met de fractietoelagen blijft maar duren

Telkenjare en op voorhand krijgen de fracties in de gemeenteraad een toelage. 153 euro per raadslid, naast de presentiegelden. Dat geld dient dan puur besteed aan de fractiewerking en jaarlijks moeten de fractieleiders in een openbaar, gedetailleerd verslag (met facturen) de gedane uitgaven verantwoorden. Dit is voor het laatst gebeurd in september 2008, maar dan wel voor het jaar 2007. Dat was het jaar dat de christen-democraten een Heilige Misse bezagen als fractiewerking.

Het is een publiek geheim dat onze raadsleden – al of niet in groep (team) – niet goed weten wat te doen met de besteding van die middelen. Zij kopen geen boeken, volgen geen studiedagen, doorgronden geen dossiers. Ja, wat doen ze eigenlijk? Een abonnement op kortrijkwatcher kan er niet eens vanaf.

Blijkbaar hapert er nu weer iets met de verslagen over de fractietoelagen voor 2008.
In elk geval heeft de stadssecretaris aan de fractieleiders gevraagd om hun onkostennota’s van 2008 nog een keer te bekijken. Hij vindt dat men nu toch eens tot een consensus moet komen over de vraag waarvoor de toelagen mogen dienen of waarvoor niet. Meer nog. De secretaris geeft zomaar aan de partijen de mogelijkheid om de declaraties voor 2008 nog een keer te herzien, zelfs om nog bijkomende kosten in te dienen in het geval de volledige toelage niet helemaal verantwoord zou zijn.

Dat is toch helemaal van de gekte.
De fractieleiders hebben zichzelf nu de toelating gegeven om pas uiterlijk op 15 maart de verantwoordingsstukken voor 2009 in te dienen, alsook eventueel nog de bijkomende stukken voor 2008. Dit is totaal in tegenspraak met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Dat zegt dat de verslagen binnen moeten aan het eind van het betoelaagde jaar, – in de praktijk in januari.

Dit alles maakt dat wij, belastingbetalers, pas in april zullen kunnen kennis nemen van wat onze verkozenen inzake politieke fractiewerking hebben uitgericht gedurende de jaren 2008-2009.
Dit is allemaal niet meer ernstig.
Ten eerste overtreden de raadsleden hun eigenste huishoudelijk reglement.
Ten tweede. Een serieuze taak van de Raad bestaat in het controleren van de uitgaven van het College. Hoe kan men raadsleden die zich mengen in budgetbesprekingen nog ernstig nemen als ze er niet in slagen om hun eigen onkosten op tijd in rekening te brengen en te verantwoorden?

Welke fractie brengt er de moed op om volgende maand (gemeenteraad van 8 maart) te zeggen: “Secretaris, we kregen ons geld niet op. We storten X euro terug in de stadskas.”