Kortrijk bibliotheekstad

Kortrijk heeft in het verleden – onder burgemeester boekengek Manu de Béthune – altijd sterk geïnvesteerd in (gedecentraliseerd) bibliotheekwerk. (De baron liet intussen goed zijn huisbibliotheek verzorgen.)
Momenteel tellen we hier een hoofdbibliotheek, vier buurtbibliotheken in het centrum en zeven filialen in deelgemeenten. Die van het Plein (pleinschool Sint-Jozef) zal nog dit jaar sluiten. We hebben nog een zéér goed gestoffeerde universitaire bibliotheek die voor iedereen toegankelijk is ! Allen daarheen. OOK VOOR ROMANS en curiosa. Esoterie !

Naar aanleiding van een aantal vragen van raadslid Bart Caron (Groen) in de gemeenteraad van 8 februari gaf de nieuwe schepen van cultuur Christine Depuydt een overzicht van het aantal bibs met openingsuren en personeel in vergelijkbare 9 centrumsteden. Jammer is dat die gegevens volstrekt verouderd zijn. We vonden het al raar dat onze Kortrijkse schepen in Leuven slechts één bibliotheek aantrof. Daar zijn nog drie filialen. Op de website van Sint-Niklaas vonden we geen 10 maar wel 9 vestigingen. Op die van Mechelen 2 in plaats van 6. Voor Hasselt geen 9 maar wel 8. Of telde men er de provinciale bibliotheek erbij?

De hoofdconclusie blijft wel overeind. Onze stad telt het hoogste aantal vestigingen in vergelijking met de andere centrumsteden. De overige gegevens over openingsuren en personeel mogen we in de prullenmand gooien want ze dateren van 2007. Herhaal: 2007. Het aantal vestigingen zegt natuurlijk weinig over de kwaliteit van de bibliotheekwerking. Onder de voorlaatste bibliothecaris was die waarlijk aan het slabakken. (Bij inspectie van hogerhand ging hij zich verschuilen. Echt waar.) Algemeen wordt aangenomen dat de bibliotheken van Hasselt en Mechelen tot de beste behoren.

Het is inderdaad de bedoeling om het filiaal “Plein” te sluiten. Lang geleden heeft Stad die schoolbibliotheek van de Broeders “witlappen” (broeder Hendrik zaliger! Peene) overgenomen uit financiële compassie. Het filiaal ligt op een 600-tal meter van de hoofdbibliotheek en de uitleencijfers nemen jaar na jaar af. Tussen 2004-2009 met niet minder dan 58 procent. (Wat wil men daar nu mee zeggen? Waarom?)
Overigens toont het spreidingsplan van de filialen over het grondgebied duidelijk aan dat de overlappingen van de werkingsgebieden groot zijn. In een straal van 2 km liggen er 4 vestigingen.

In de papieren perse stond dat het filiaal in Bissegem in het kader van allerhande bezuinigingsmaatregelen ook zou sluiten. Het ligt een beetje anders. Ja, de huisvesting laat te wensen over en de uitleencijfers blijven dalen. Het plan is nu om te besparen op het collectiebudget en het filaal op termijn in het ontmoetingscentrum te integreren. Idem trouwens voor Bellegem en Aalbeke.

Zijn er nog plannen?
Gelet op het kostenplaatje komt er geen bibliotheekbus. (Gelukkig maar, wat een onzin.)
Twee niet nader genoemde scholen krijgen een boekenpakket. (Onzin.)
In de kinderopvang van de Condédreef komt er een uitleenkastje. (Onzin.)
Een radiofrequentie identificatie systeem (RFID) is een te zware investering. (Pff. ICT.)

Enkele concrete punten uit het beleidsplan 2007-2013 worden dus voorlopig niet verwezenlijkt:
– de bibliotheekbus;
Рvoor elke inwoner een bibliotheekvoorziening in een straal van ̩̩n kilometer;
– boekendiensten aan huis;
– inplanting in het winkelcentrum (!).

In afwachting van de grootse nieuwe bibLLLiotheek ligt qua investeringen in feite alles stil.

Hoe staat het met de uitleencijfers?
Momenteel is er een kleine positieve kentering waarneembaar. Volwassenafdeling (+3,3 %), jeugdafdeling (+6,1 %), filialen (+0,2 %). Leeszaal: + 6,1 %. (Hoe telt men de bezoekers die aldaar over de vloer komen? De PC’s vooral hebben succes.)
Maar het afschaffen van het leengeld voor cd’s en dvd blijkt een schot in de roos. Een verhoging van 22 procent ten overstaan van de uitleencijfers voor dezelfde periode van het jaar.

De bruto-kost inzake gewone uitgaven bedraagt voor dit jaar 2,28 miljoen euro. Netto ietwat meer dan 1 miljoen. Er is een besparing van 30.000 euro voor de” technische benodigdheden”. Aan lid- en uitleengelden geven wij zowat 188.000 euro. Bruto-loonkost personeel: 1,73 miljoen.
Voor dit jaar zijn er niet de minste investeringen (buitengewone uitgaven) voorzien. NUL. Geen onderhoudskosten meer nodig. Dat is goed. Het jaar (over 7 jaar zeker?) dat de nieuwe bibLLL opent, ligt de oude bib in de Leiestraat net in puin. Goed gezien. Duurzaam.