De fuifindustrie

Jep !
Op 6 maart aanstaande organiseren de Groeningescouts in hal 5 van de Xpo opnieuw een megafuif onder de naam “Dame Rouge”. Daar is allemachtig veel geld mee te verdienen als je bijvoorbeeld 2000 jongeren over de vloer krijg (4 of 6 euro entreegeld), geniet van 10 sponsors en daarbij nog van Stad 4.500 euroots toegespeeld krijgt.
Om te genieten van die evenementensubsidie dient een erkende jeugdvereniging – op straffe van verval ! – ten minste vier maanden voor de aanvang van het project een aanvraag in te dienen bij het Team Jeugd van de stad. De scouts deden dit pas op 1 februari laatstleden.
De aspi’s (niet te verwarren met keti’s) van de Chiro Don Bosco vroegen de subsidie van 4.500 euro aan op 12 december en die werd ook goedgekeurd in het schepencollege van 10 februari. Alsdan was die 22ste editie van de Aspifuif van 10 januari evenwel al voorbij. De toegangsprijs bedroeg 4 euro in voorverkoop en aan de deur 5 euro. Op de affiche prijkten acht sponsors. U kunt al raden om welke bierbrouwer het ging, maar er was tot 5 uur in de morgen ook jenever en wodka-red bull te verkrijgen.

Hoe komt dat nu dat erkende jeugdverenigingen of samenwerkingsverbanden ervan zomaar 4.500 euro van ons allen toegestopt krijgen om zich in kuddevorm lazarus te drinken ? Wel, er is voor dit jaar op de stadsbegroting 41.000 euro voorzien om fuiven in de Xpo te ondersteunen. Wie naar de MAIN HALL trekt (de vroegere Kleizaal op de Pottelberg) ontvangt slechts 450 euro.

Jakkes !
Dit fuifbeleid vergt enige uitleg. Het is geen makkie.
Tot in 2008 en tien jaar lang baatte stad Kortrijk met de vzw Jeugdinfra de Kleizaal uit. Een zaal van 2800 m² met een capaciteit van 3150 personen. Die oppervlakte kunnen slechts een tiental jeugdverenigingen (van de 120) aan om massafuiven te organiseren. Het grootste deel van de evenementen in de Kleizaal had dan ook een commercieel karakter. Stad is dan maar gaan onderhandelen met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst met Xpo. (Een bestuurder daar is schepen Jean de Béthune.)
Voor huur van Hal 5 (2500 m²) vraagt de Xpo 5.747,5 euro. Stad vond dat jongeren dit bedrag niet kunnen opbrengen en gaf in oorsprong te kennen dat men 4.000 euro zou inbrengen voor (gegarandeerd?) 12 evenementen per jaar en voor een periode van vijf jaar. Te beginnen op 1 januari 2009. Vandaar het budget van 48.000 euro vorig jaar. Er wordt gewerkt met een all-in formule waarin volgende zaken zijn vervat: verwarming, elektriciteit, verbruik van water en schoonmaak. Het beheer en de verkoop van drankgelegenheden gebeurt door en voor rekening van de organiserende jeugdvereniging. Voor de eventuele catering van fastfood is een uitkoopsom van 1 euro per schijf van 500 bezoekers. Stad Kortrijk is met de administratie voor Billijke Vergoeding overeengekomen om een jaarlijkse vergoeding te betalen van 14.343 euro.
Bij de goedkeuring van dit raamcontract heeft de oppositie zich onthouden in de gemeenteraad van juli 2008.

Met de Main Hall (Frank Houthaeve) is ook een contract gemaakt.
Hierbij is rekening gehouden met de investeringen die de stad al deed in de Kleizaal. Zo genieten de jeugdverenigingen “vrijheid van brouwer”. En de Stad krijgt de zaal tien keer per jaar gratis ter beschikking.
De normale huurprijs bedraagt nu 3.150 euro. Er is op de Pottelberg ook een All-in formule uitgewerkt.

Om van die megafuifsubsidies te genieten moeten de jeugdorganisaties beloven dat ze minstens 1000 bezoekers verwachten en achteraf een financieel verslag uitbrengen. Het Team Jeugd kent dus de opgedane winst van het drinkgelag van scouts en chiro.

Het Team Jeugd droomt er nog altijd van dat Stad een nieuw jeugdcentrum met middelgrote fuifzaal zal bouwen.
Volgens het team kan dat met de efficiëntiewinst geboekt door het stopzetten van de eigen uitbating van de Kleizaal.
See you !