Een gemeenteraad als een ander, maar met verslag voor een breedpublieksblog

Komende maandag 8 maart is er weerom gemeenteraadsdag. En dat moet lukken: daar loopt net via de telex het verslag binnen over de vorige gemeenteraad dd. 8 februari van onze stagiair-beroepsjournalist. SBJ heeft een avondlijke journalistenopleiding genoten in en bij Syntra-West, iets wat alras hieronder valt te merken. Een scherpe pen. Begint zijn verhaal met pep-talk. Is van geen geintje vervaard. SBJ hanteert cijfermateriaal. Gebruikt de directe rede. Hoewel hij voor het eerst een gemeenteraad verslaat, houdt hij zich aan de feiten. Hij betrekt de lezer in zijn verhaal. Lees maar. Het verslag is ongecensureerd. (De kop is ook van zijn hand. En al wat vetjes is gemaakt.)

Er is nog wel een update onderaan.

EEN GEMEENTERAAD ALS EEN ANDER

(Hoofdredactie, inclusief helpdesk! Er zit hier iemand van de sossen rechtstreeks live op Tinternet een verslag te typen. Help. Wat moet ik doen?)

Klokslag 18h 33′ 33″ stipt zegt iemand (in wie ik Borat meen te herkennen) van het College van Burgemeester en Schepens dat de vergadering voor geopend is verklaard. “De vergadering is geopend,” lachte hij.
De tribune is afgeladen vol en op het veld zoeken de vele spelers afgeladen met dossiers hun nieuwe plaatsen op. De trainer van de VLD-ploeg heeft nu de vroegere schepene Marie-Claire VDB in de achterhoede gezet terwijl minister Q de rechtsvoor is geworden. Een vlugge blik op de papieren van mijn buurman van de papieren perse leert ons dat het Schepenscollege 34 topicpuntjes op tafel liet liggen. En wat sneu! Nog een voorstel van resolutie (sic) van ene Bart C. (van Groen?) over de onbestaande gebiedswerking en nog drie vragen, nee: vier van backbenchers.
(Noot voor de hoofddirecteur van KW. Ik dacht dat de vergadering mij veel overuren zou opleveren, maar dat viel tegen want bij 25 puntjes kwam er geen enkel amokmaker tussen.)
Het wemelt hier van de fotografen. De genaamde Anthony VDB moet immers een eed afleggen omdat hij door trainer Koen B. (VLD) als reservespeler was ingezet voor Joost G., de vroegere rechtsachter die begin dit jaar zwaar geblesseerd is geraakt en nooit meer zal kunnen meespelen. Borat wil nog een goed woordje uitbrengen over de vroegtijdig uitgeschakelde collega, maar betrokkene Joost gaf forfait. Anthony kent merkbaar de eed van buiten. ‘t Is zijn derde keer, zo fluistert een roddelaar mij in de oren.

Gaaf. De machtsoverdracht is goed verlopen. Iedereen klapt in de handjes.
Men zet er vaart achter. Mijn buren van de professionele pers zijn hun stylo kwijt.
High potential Bert H. van de SP.A levert een kopij af aan de pers aangaande de fusie van brandweerposten, maar gek genoeg gaat uiteindelijk iedereen akkoord met van alles.
Rechtsposities, afsprakennota’s, verkopen, grondafstanden, aankopen, etc. lokken geen bemerkingen uit. Borat vraagt bij al van deze items: “Geen bemerkingen?” en antwoordt dan zelf met “Geen bemerkingen in de Raad. Algemeen goedgekeurd.” Zei hij.
Oeije.
Al 18h 45′. Een pittige discussie ontaardt bij puntje 16, dat gaat over de realisatie van een sinds jaren beloofde pissijn aan de Sint-Rochuskerk. Petra (SP.a) heeft tekst klaar. Volgens schepen Guy L. (altijd klaar voor een grapje) is het toilet (van ene zekere Design) niet in de handel verkrijgbaar zodat we nog moeten wachten op een evaluatie. Hans M. (van de Blauwe) steekt zijn vinger omhoog om te reclameren over het niet-functioneren van de toestellen onder het Schouwburgplein, waarbij Marie-Claire VDB haar maidenspeech houdt als nieuw gewoon raadslid. Zij krijgt het uitvoerige debat evenwel niet meer aangezwengeld. Guy zegt dat hij bezig blijft.

Heel wijs. Megawijs.
Bij puntje 18 dat handelt over verkaveling HEU143 1070 vraagt Bert H. genadeloos om uitstel, maar vergeet evenals opperstalmeester Borat om hierover de stemming te vragen. Wat een godspe !

Maar nu zie ik iets hiernaast, senior Hoofdredacteur. Mijn collega’s van de papieren perse noteren niets. Wat te doen?

19h 30′ is het op mijn klok. Jakkes.
De ministers Q en Stefaan DC slaan een praatje. Het is kernkabinet.
De verveling slaat toe. Collega Mieke Verhelle van “Kortrijks Handelsblad” is er nog en staat me bij. Hans M. en Marie-Claire VDB zijn samen aan het scrollen geslagen op Tinternet. Kijken naar het live-verslag van die sos achter mij in de tribune? Na 8 minuten is het kernkabinet afgelopen en zet minister Q zich weer ijverig aan het tokkelen op zijn laptop. Is hij nu bij- of verziend? Zo dicht bij het scherm zit hij daar. Het hoofd van onze Justitie drentelt nog wat rond en verlaat het veld om 20h 08′. Zonder de nieuwe trainer Pieter S. te raadplegen.

Eric F. (onafhankelijke) trekt bij puntje 31 (budget van Parko) de aandacht met een heikele vraag. “Hoe kan men nu in een begroting alreeds een raming maken van het bedrag van de te innen boetes?” zei hij. Djeezus. Het antwoord gaat de mist in, maar Schepen Guy L. doet een te onthouden belofte. “Wie na de 15 minuten tolerantie toch nog een “naheffing” moet betalen krijgt van hem persoonlijk het bedrag terug uitbetaald,” glimlachte hij.

Hup.
Al 20 minuten na 20 uur local time. De bijkomende vragen komen aan de beurt.
Schepen Jean dB. roept de voltallige papieren perse naar buiten. Die van de dode bomen, dus geen bingo voor de electronische.
(Noot voor de hoofdredacteur. Ik weet dus niet waarover het ging en zal er dientengevolge niets over schrijven, – neem me niet kwalijk.) Het geheime onderhoud in de wandelgangen duurt wel 20 minuten. Is dit een vorm van job enrichment?
Hier, geachte lezer, past enige duiding. Foute boel is dat. Perse even apart buiten de Raad nog wat wijsmaken.
Oeps. En zo komt het dat u in de reguliere pers niets kon vernemen over de stand van zaken bij grootse plannen met de Venning. Interpellant raadslid Marc L. (SP.a) schoot nochtans langdurig met scherp. Cheerleader Koen B. van de VLD-club en tegelijk voorzitter van de huisvestingsmaatschappij deed een opmerkelijk politiek statement: “We kunnen over plannen zodanig communicatief zijn dat een project daardoor in moeilijkheden geraakt en niet van de grond komt,” lachte hij. Knap gezegd.

Zeau. Dan hadden we het nog over een vuil tapijt (in de varia) in Buda.
Dat was het dan voor vandaag. In de besloten vergadering was niemand aanwezig.
Moe maar tevreden ging bijna iedereen huiswaarts.

UPDATE
Onze stagiair-beroepsjournalist (SJB) slaagde er niet in om de replieken van schepens Jean dB en Guy L. correct weer te geven. Dat komt omdat die twee verkozenen des volks veiligheidshalve nooit ofte nooit een een kopij van hun antwoorden op vragen en voorstellen van raadsleden laten uitdelen. Flink. SJB weet net als zijn collega’s nog altijd niet dat alles wat woordelijk is gezegd in de gemeenteraad ergens is opgeslagen. Raadsleden kunnen mits allerhande codes die mondelinge verslagen raadplegen, als zij dat kunnen of willen.