Het Vlasmuseum delocaliseert naar de voormalige Euroshop

Dat hebt u hier al in primeur kunnen vernemen. Vandaag via de reguliere pers.
Wat zegt die pers daar dan intussen zoal daarover?
Zie hierna.

Volgens WTV is men al lang op zoek naar een betere locatie. Ha.
De Raad van Bestuur van de Musea neemt hier stomverbaasd kennis van. Het staat alleszins niet in het beleidsplan 2009-2014 of het jaaractieplan. Maar dit wel. Dat de beleidsperiode voor het Vlasmuseum zou in het teken staan van de herprofilering. De museumwerking wil men professionaliseren, de presentatie en het (bestaand) gebouw moderniseren en de uitstraling vergroten. De deadline van de verbouwing en herinrichting was sterk: 2011. Méér dan 20 architecten en scenaristen (!) keken er al met belangstelling naar uit. (Geen bestuurslid heeft daar weet van, tenzij wellicht één architect.)
Vandaar dat er hiervoor in de stadsbegroting van dit jaar een budget van 1.720.000 euro is uitgetrokken, met de hoop op 532.500 euro subsidies. Nog in januari van dit jaar (ja!) besprak de Raad van Bestuur een conceptnota over de renovatie en herinrichting van het huidige Vlas-, Kant- en Linnenmuseum. December vorig jaar zonder verpinken, ook nog zoiets. VERTROUWELIJK. Stond vaag grijs gedrukt op het document voor de terzake toch kundige bestuursleden.

Dat gaat immers zo, in Kortrijk.

Eén dag voor de pers zou worden ingelicht kreeg de Raad van Bestuur te horen dat (ergens op een voutekamer in de hoeve?) beslist werd om te verhuizen. Dat is al een hele verbetering inzake democratische besluitvorming in gemeentelijke vzw’s in het algemeen en die van de drie musea, in het bijzonder.
Vroeger vernamen bestuursleden gewoon uit de pers bijvoorbeeld dat het Vlasmuseum een nieuwe conservator kreeg en dat het erkend was als regionaal museum. In de pers (“Het Laatste Nieuws”) lazen de bestuursleden vandaag nu ook dat het “belangrijk is dat het personeel van het museum achter de beslissing staat”. Bon. Weten we weer.

Wat lazen we nog?
In HLN is de deadline van de verhuis voorzien in 2014. Volgens “Het Nieuwsblad” zegt schepen Jean de Béthune dat oktober 2012 de streefdatum is. Maar wellicht gaat het museum pas open in 2014, na de verkiezingen dus.
HN vermeldt geen kostprijzen, noch van de geplande renovatie van het bestaand gebouw, noch van de huurkosten voor het betrekken van de winkel Euroshop. Wel, het pre-akkoord (laatstleden donderdag voor dag en dauw afgesloten) voorziet een erfpacht van 30 jaar. Er is een aanbetaling van 2.034.021 euro in het eerste jaar van de erfpacht, de volgende jaren wordt telkens 1 euro betaald. (De bestuursleden van het museum vernemen dit hierbij. NU, ter plekke, op dit uur, terwijl ze dit lezen.)

Alles snor

Volgens HLN zit het financieel wel snor met de transactie. De grootste krant van Kortrijk kan het weten.
Want Toerisme Vlaanderen en Europa maakten al 390.000 euro vrij voor de renovatie van het bestaande Vlasmuseum. Het bestaande. Het huidige. Dat wil zeggen: niet het toekomstige. Op de persconferentie had schepen de Béthune het over 500.000 euro en dit benadert meer het bedrag dat ingeschreven staat in de begroting. (Ontvangspost evenwel hier ter redactie niet terug gevonden.)

De pers beschrijft het gebouw “Euroshop” in de Noordstraat niet.
Er zijn drie verdiepingen (kelder, gelijkvloers en eerste etage) van elk 1400 m². Aan de achterkant is er nog een bijkomende ruimte (deel winkel, deel stapelruimte) van 1010 m². Het terrein bezit ook een parking van 1787 m².

Wat met het huidige Vlasmuseum?
Niemand die het weet. Dat is dus zo. Niemand die het weet. Geen schepen, geen burgemeester. Niemand. En niemand vraagt erom.
Tussen haakjes. Stad heeft een keer een gebouw gekocht van VOKA op het Casinoplein zonder te weten waarom.

De site op Hoog Kortrijk kan op termijn verkocht worden of in erfpacht gegeven. Zo te horen zou het stadsbestuur wensen dat het complex (hoeve en stallingen en nieuwbouw en taverne “De Vlasblomme”?) eerder in handen komt van een of andere instelling (onderwijs?), en niet van een of andere particulier. Probleem is dat zo’n gunning van een stadseigendom via een openbare aanbesteding dient te gebeuren, zodat men moeilijk bepaalde gegadigden kan uitsluiten.

Hoe en waar is dit drastische besluit tot een delocatie genomen?
Dat we het niet weten. (De reguliere pers vraagt er niet om. Dus KW uit verlegenheid dan ook niet.)
Het is in elk geval zeer onlangs gebeurd en in enkele weken tijd.
De komst van de nieuwe heel dure vogel, intendant cultuur Wim Vanseveren (in soort ongezien opvolgingsscenario van cultuurdirectrice Machteld Claerhout) heeft er ongetwijfeld en zeer zeker mee te maken. Sinds januari voert hij gesprekken met een hele serie culturele actoren en hij is duidelijk van plan om de verdorde bomen of overmatig besproeide planten in ons plaatselijk cultureel wereldje om te hakken, subsidiair uit te roeien.