Naar een oplossing voor het sanitair op het zigeunerpark

UPDATE
De nieuwe bevoegde schepen voor sanitair Filip Santy vindt ook dat het met die sensoren in WC’s voor campings uit de hand loopt. Dat sanitair voor roma is te gesofisticeerd. Schepen is voorstander van drukknoppen.
Wij van de koord. Of gewoon niks. Een emmer desnoods.

Het voorstel – met evenwel positieve kanten – komt niet van ons hoor.
Het is onafhankelijk raadslid Eric Flo dat er vandaag zal mee uitpakken op de Kortrijkse gemeenteraad.
In het verleden doken in de pers sporadisch berichten op over lamentabele toestanden in de WC’s van het doortrekkersterrein voor zigeuners op Heule-Watermolen. Dusdanig erg (maar uitzonderlijk geen foto’s in de papierenpers) dat de gemiddelde gebruikers woonwagenbewoners hun toevlucht zochten in toiletten van een nabij gelegen benzinestation.
Flo wil daar nu wat aan verhelpen. We nemen zijn voorstel hier letterlijk over.

“Het sanitair op het terrein is absoluut niet goed te keuren, de bewoners klagen er ook over. Ik stel het volgende voor.
Na een beurt van… doet men de deur op slot en drukt men op de knop. Wanneer de censoren (sic dus, KW) na 2 minuten geen beweging waarnemen, komt er water met ontsmettingsmiddel onder hoge druk – zo’n 60 bar – naar buiten. U kunt dit vergelijken met een hogedrukreiniger. Ik zou ook voorstellen om baren op een hoogte van 1m en 10 cm van de muur te plaatsen, zodat de gebruiker zich daaraan kan vasthouden.”

Voor onze niet-West-Vlaamse lezers: “baren” zijn stangen.
Het voorstel van Flo verdient nadere beschouwing.
1. Na hoeveel beurten en na hoeveel tijd per beurt stelt men de hogedrukreiniger in werking?
2. Waarom moet de deur pas dicht NA een of andere beurt?
3. Wie zijn die censoren?

VUILFREES

In het voorstel staat er wel een opmerkelijke fout, uit wetenschappelijk oogpunt bekeken.
Een normale hogedrukreiniger heeft een werkdruk van minimaal 100 bar.
En om u een idee te geven wat dit betekent even dit. Eén bar staat gelijk aan 100.000 pascal of 10 N/cm² of 1kgf/cm².
60 bar is 60 maal de atmosferische druk. Ongeveer toch.

Het voorstel vraagt nog om een aanvulling tot verbetering van de werking van de spoeling.
We kunnen het apparaat voorzien van minstens één zogenaamde vuilfrees. Daarmee kan de reiniger nog krachtiger werken. Een vuilfrees spuit maar een heel dun straaltje water met grote kracht naar buiten. Te vergelijken met het effect als u met de hand een tuinslang dicht knijpt. Het werkvlak is daarmee wel kleiner maar dit probleem kan opgelost door het straaltje met grote snelheid te laten roteren.

O ja. Raadslid Flo doet op de gemeenteraad van vandaag nog een voorstel.
Hij heeft geconstateerd dat nomadische woonwagenbewoners niet kunnen lezen of schrijven.
Vandaar dat hij het reglement (er zijn er twee) wil omzetten in beeldvorm of in tekeningen waardoor het voor iedereen verstaanbaar is en kan nageleefd worden.
Flo ! Eric !
Zet eens uw reglement over die noodzakelijke bewegingen binnen de twee minuten na een beurt om in beeldtaal. Pictogrammen.

Buurtonderzoek

Maar nu iets anders.
Het schepencollege wil door een stagiaire criminologie (even herhalen: criminologie, niet sociologie) een buurtonderzoek laten uitvoeren naar de impact van het doortrekkersterrein op de omgeving. Men wil daarmee blijkbaar allerlei wilde geruchten over gedragingen van de woonwagenbewoners de kop indrukken. Wel benieuwd of het schepencollege de bevolking zal informeren over de resultaten van de bevraging. Tot op heden is zelfs het voornemen om dit onderzoek te doen niet publiek kenbaar gemaakt.