Islamisering in Kortrijk

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag ging er in ons Vlasmuseum een evenement door onder de titel “Anders gedragen“.
Op 8 maart werden tussen 14 en 18 uur vanuit wijken als de Vlasmarkt, Lange Munte, Veemarkt groepjes allochtone vrouwen met gratis busjes naar de site overgebracht. Immers, onder het genot van koffie of thee en zoeternijen kreeg men daar typische kledingstijlen uit diverse hoeken van de wereld te zien.

Ja, we zullen ons stilaan anders moeten gedragen.
Mannen waren die namiddag niet toegelaten !
Eén iemand geraakte toch binnen aangezien hij zich identificeerde als gemeenteraadslid en daarbij nog bestuurslid is van de Kortrijkse Musea.
Het Vlasmuseum is eigendom van de Stad, een openbare instelling bestuurd door een gemeentelijke VZW.
Een ambtenaar had blijkbaar het bevel gekregen om mannen niet toe te laten op jaarlijkse viering van de wereldwijd geëmancipeerde vrouwen.
Het gebeuren ging door onder auspiciën van de directie Welzijn.

Dit is voorwaar een interpellatie waard in de gemeenteraad.
Bij het Offerfeest van 2006 na Christus mochten raadsleden niet binnen in het ontmoetingscentrum Aalbeke. Daar is dan wel heisa over geweest. Toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck dreigde ermee geen steun of bijstand meer te verlenen aan offerfeesten indien die voortaan niet gendergemengd zouden zijn.