De miljoenen voor de Koninklijke Voetbalclub van Kortrijk (2)

Ditmaal hebben we het over de investeringen op en rond (Stade) het Guldensporenstadion. Eerst even opmerken dat aan KVK het gebruiksrecht van de terreinen en infrastructuur om niet werd verleend.
Op het forum van www.kvkfans.be zegt de voorzitter Franky Geldhof van de beruchte supportersclub Red Side dat Stad niets over heeft voor KVK, maar wel alles voor televisieprogramma’s zoals Mijn Restaurant en De Rodenburgs.
Nou, kan Geldhof misschien even deze bladzijde en de vorige copypasten naar zijn forum?

Promotiekost

Naar aanleiding van de bevordering van de ploeg naar eerste nationale verschafte Stad aan de cvba Kortrijk Voetbalt een toelage die moest dienen voor infrastructurele ingrepen aan het stadion, ten einde te voldoen aan allerhande eisen die de profliga stelt aan clubs uit de eerste klasse. Dat ging dan om de renovatie van tribune 3, de verlichting, sanitair, afsluitingen, persvoorzieningen, camerabewaking.

Voor welk bedrag wou Stad hierbij tussenkomen?
Maximaal voor 1.594.389,84 EUR. Te verhogen met het BTW-gedeelte dat niet kan gerecupereerd door KVK. Wel, in februari 2009 heeft het Schepencollege een eindafrekening gekregen van 1.511.447,75 euro plus 28.347,63 eur BTW. Het totaal is minder dan de voorziene toelage, maar gelukkig was daar iets over afgesproken. Het restant van 54.594,46 euro mag KVK simpelweg behouden.
De laatste schijf van deze toelage van 1,59 miljoen euro heeft Stad intussen al een jaar geleden uitbetaald.
Plus nog zowat een jaar geleden is er al een betaalbaarstelling uitgevoerd voor niet-recupereerbare BTW ten belope van niet minder dan 127.901,95 euro. Maakt alles samen iets van 1,72 miljoen. Maar die BTW bedraagt 250.000 euro.
Zo komen we aan een totaal van 1.844.389 euro, door Stad betaald, alleen al naar aanleiding van de bevordering naar eerste klasse.
We onthouden even dit cijfer.

Kunstgrasvelden

We vonden met zijn allen dat een club van eerste klasse wel wat meer trainingsmogelijkheden kon gebruiken.
Men wou dus kunstgrasvelden op Stade. De studieopdracht voor de aanleg kostte 63.404 euro. De aanleg zelf 1.289.730 euro. Totaal: 1.353.134 euro.

Waren er nog investeringen in 2009?
Ja. Voor het aanpassen van het dak tribune KVK-jeugd gaf men 18.283 euro uit.

Zal er dit jaar nog geïnvesteerd worden?

Ja. Sportschepen Stefaan Bral heeft een masterplan bedacht waarin voorlopig de bouw van een sanitair blok(KVK-Jeugd) is voorzien dat 1 miljoen mag kosten. Eén miljoen euro. Nog in dat masterplan voorziet men de aanleg van een natuurgrasveld (KVK-Jeugd) voor 160.000 euro.
Dit jaar 2010 gaat er dus zeker al 1.160.000 euro naar het KVK-voetbal.
Oei. Bijna vergeten. In de gemeenteraad van volgende maand april keurt men nog een investeringstoelage goed van 300.000 euro voor reeds uitgevoerde “verfraaiingswerken”. Maakt niet minder dan 1.460.000 euro.

De supporters van de Red Side zijn waarschijnlijk nog hoogst benieuwd naar wat Stad aan investeringen heeft gedaan sinds 2005.
Ziehier dan.
– Voor warmwater in kleedkamers, de huisvesting van stewards en diverse veiligheidswerken is 88.416 euro uitgegeven in het jaar 2005.
– In 2006 werden bewakingscamera’s en wateraansluitingen en frontpanelen vernieuwd. Kostprijs: 84.221 euro.
– 2008 was ook een goed investeringsjaar. Er werd geschilderd en opgefrist, een berging gemaakt en containers geplaatst. Voor een bedrag van 245.454 euro.

Samengevat

In de periode 2005-2009 is door Stad 1.789.514 euro geïnvesteerd.
Tel dan daar de kosten bij voor het Guldensporenstadion ter gelegenheid van de bevordering en we komen uit op een bedrag van van 3.633.903 euro. Tel daarbij de kunstgrasvelden ter waarde van 1,3 miljoen.
Dit jaar komt er nog 1,4 miljoen bovenop. En straks moeten we nog dat voetbalveld gaan verwarmen !!

Tel daar dan de “gewone uitgaven” bij. Het bedrag dat hier gisteren is gemeld.
En stuur deze factuur door naar de supporters, hoeveel dat er ook mogen zijn. Voor de supporters van het eerste uur het bedrag in mio EUR best eens omzetten in mio oude BEF.

P.S.
De voorzitter van de Red Side beweert dat Stad zich niet houdt aan zijn beloften. Waarschijnlijk bedoelt hij dat Bral himself op eigen initiatief in de drie design-drankchalets (kostprijs 20.165 euro) en in de nieuwe cantine (34.526 euro) onder de hoofdtribune meer belooft dan hij in het schepencollege kan gedaan krijgen.