Le château de Marke du baron Emmanuel de Bethune

Voormalig meerdere malen (tot eind van de vorige eeuw) burgemeester Emmanuel de Bethune. Vader van schepen Jean en senatrice Sabine. Manu heeft in 2006 zijn politieke mémoires gepubliceerd onder de titel “Gedachten en herinneringen”. Een kostelijk boek waarover hier indertijd en nergens anders wat recensies zijn gepleegd. De teneur van die bespreking was welwillend.

Nu heeft er een nieuw boek van de baron het licht gezien:
Le château de Marke, deux cents ans d’histoire“. Het werk telt 368 pagina’s, is weerom op zeer mooi ultradik wegend papier gedrukt en kost 20 euro.
Er bestaat een stichting “de Bethune” die zo nu en dan wat subsidie krijgt van Stad en onlangs van de Vlaamse Gemeenschap nog 50.000 euro.
Het werk is daarom te verkrijgen bij Manu zelf, tel. 056/21 66 57. (Geen portkosten als u het ophaalt in de Kasteeldreef?)

Voor het schrijven van het boek kon de baron en zijn nègre putten uit een onmetelijk archief (niet voor iedereen toegankelijk). Al twee eeuwen lang bewaart men op het domein elk document en elke brief. Als gewezen politicus en adviseur (kabinetten van Arthur Gilson en Vanden Boeynants) sleepte Manu trouwens nogal wat kilo’s aan politieke documenten mee naar zijn kasteel.
Zowat alles wat volgens de auteur belangrijk is komt aan bod: de verschillende en vele bewoners (zowel Duitsers als Engelsen en gehandicapten), de restauraties, het personeel (ook dat van Stad Kortrijk?), de tuinaanleg, fauna en flora in domein Patersmote, etc. Veel foto’s.

Baron de Bethune is op 18 juli 1930 op het kasteel geboren als spruit van Louise de Vink.
Hij behoort tot de zesde generatie die er verbleef. Manu was er wel niet altijd. Bombardementen dreven de familie naar het zuiden. Dure kostscholen tot in Nederland toe om Vlaams te leren. Vrouwonvriendelijk kot in Leuven alwaar hij niettegenstaande alles de ACW-moeder van zijn kinderen ontving. Prof in Congo. Onbestemde opdrachten in Brusselse ministeriële kabinetten. Toen in 1963 heimwee krijgen naar het Markse dorpsbeschermde domein. Om uit de heerlijkheid nog zes of zeven jaar weg te blijven. Bronnen hierover niet duidelijk.

Het kasteel is in de jaren 1802-1807 gebouwd door de overgrootvader van de grootvader van de baron. Als buitenverblijf van lijnwaadhandelaar François van Ruymbeke (+1840), tweede echtgenoot van Marie-Thérèse Delebec (+1844), de weduwe van Jean-Baptiste Bethune (+1791). De oudste bekende voorvader van de familie was ene Louis, die begin 17de eeuw schepen was Mont-Saint-Aubert. En ene Felix was in 1830 lid van het Nationaal Congres ! Stichter van België. Het familiepatrimonium is opgebouwd middels het voeren van handel oftemet speculeren in specerijen, alcohol, linnen.

Een op 13 september 1940 merkwaardige hoffelijke gast op het kasteel was wel maarschalk Göring. Die mof kende het domein al van vroeger toen hij daar in de maanden juli-november 1917 verbleef met niemand minder dan de rode baron Manfred von Richthofen. Die van het Flying Circus.

We hollen naar de stadsbibliotheek om het boek in handen te krijgen.
Zouden graag eens wat meer lezen over de evolutie van het kadaster van de familie, door de eeuwen heen.
En hoe Manu als populaire kasteelheer-burgemeester in Marke en Kortrijk en voorzitter van een bouwmaatschappij (“Mijn Tehuis”) daar in vorige eeuw mee omging.

P.S.
Die subsidie van 50.000 EUR die de stichting De Bethune (van Jean en Sabine, ondernemingsnummer 0862966042) van Vlaanderen kreeg is te wijten aan het feit dat men in het kader van allerhande erfgoeddingen wenst om een project te financieren ter ontsluiting en valorisatie van het archief te Marke. Goed zo. “Fysieke ontsluiting” – voor mensen met een badge van KADOC-Leuven – zal wel kunnen. Wie is nu de projectleider in het kasteel?