KVK nu toch in geldnood? (2)

Enkele dagen geleden kon u uit deze krant vernemen dat Stad Kortrijk dit jaar alleen al voor minsten 1,16 miljoen euro zal investeren in ons KVK. (Zonder de toelage van 300.000 euro, en zonder de nog aan te leggen veldverwarming.)
Daarnaast gaat er nog veel geld om inzake “gewone uitgaven”.
Die zogenaamde jaarlijkse stadstoelagen (waar geen mens iets van afwist) bedroegen vorig jaar 118.069 euro en worden normaliter in vier schijven uitbetaald.
Voor wie deze KW-krant van 3 maart al heeft weggegooid nog even in detail de cijfers van vorig jaar.
– Terreinonderhoud en schoonmaak: 71.656 euro.
– Water en energiekosten: 46.413 euro.
Voor energiekosten verwachten we aan het eind van dit jaar wel het dubbele.

Sportschepen Stefaan Bral wil nu van het eerstvolgende College op woensdag aanstaande bekomen dat er een voorafbetaling van die jaarlijkse stadstoelage wordt uitgekeerd. Een voorafname. Om hoeveel euroots het zal gaan weten we nog niet. De pers zal dat over de middag van 17 maart vernemen en de raadsleden tien dagen later. Een eerste schijf moest al op 1 januari zijn uitbetaald. (Is dit gebeurd? Geen collegebesluit gezien.) De volgende schijf moet er aankomen op 1 april. Wat zal het College beslissen? Nu reeds de toelage voor een half jaar ineens uitbetalen? Voor een heel jaar?
Zal men zich baseren op het bedrag van de toelagen van vorig jaar? Is KVK voorlopig gered met 118.000 euro?

KVK heeft zich duidelijk vergaloppeerd met zijn recente uitgaven voor zogenaamde verfraaiingswerken. Voetbalkundig niet echt nodig en dus niet subsidieerbaar door Stad. Onthoud dat maar eens voor de volgende gemeenteraad.
Schepen Bral liet dit trouwens uitschijnen op de laatste gemeenteraad. Hij zei toen dat KVK misschien wat te “voortvarend” is geweest, te “enthousiast”. Men heeft werken uitgevoerd voor 411.530 euro, met bijkomende kosten ten belope van 40.000 euro. Vandaar dat KVK in september 2009 vroeg om een overbruggingskrediet (géén toelage) van 450.000 euro. Nog op 25 februari van dit jaar smeekte het clubbestuur om een krediet van 400.000 euro met een terugbetaling over vijf jaar in vijf gelijke schijven.

Het KVK-bestuur klopte zich zelfs deemoedig op de borst.
Bepaalde zinnen uit die brief van februari zijn onvergetelijk memorabel.
“Na de bouw van de tribune vorig seizoen willen we de last van de huidige werken dragen en de stad niet verder belasten.”
“Naar de publieke opinie toe is dit een zeer krachtig signaal. Als voetbalvereniging kunnen we niet blijven rekenen op de belastingbetaler.

Dat is dus wat we hier in deze webkrant sinds jaren proberen kond te maken. Voetbal is commercie en moet door de politiek als dusdanig worden behandeld.

——-
In contracten tussen Stad en KVK staat altijd dat het stadsbestuur bereid is om de investeringen te dragen voor werken die moeten gedaan worden teneinde het voetballen onder de beste omstandigheden en conform de minimale voertbalregelgeving te laten plaatsvinden. Nu is het wel zo dat Stad zelf (Bral? Stefaan de Clerck?) er heeft op aangedrongen om bijvoorbeeld drie dure designchalets (20.165 euro) te plaatsen, ten einde het imago van Kortrijk als designstad te beklemtonen. Die ledwall.