Hoe uw rijke bibliotheek bewaren, ontsluiten en valoriseren in samenwerking met Stad?

Belleman en bibliofiel Peter Caesens met uw “Alles Behalve Ideale Bibliotheek” ! Dit is een bericht voor jou.
Nog onlangs slaakte je op uw webstek een noodkreet. Je weet geen raad meer met uw tonnen papier en vraagt je vertwijfeld af hoe het verder moet met uw slinkend kapitaal, nochtans nodig om uw erfgoed nog enigszins te redden voor het nageslacht.
Er bestaat – zoals je weet – een simpele methode om wat geld uit de stadskas te rijven. Maak van jouw ABIB een door stad erkende culturele vereniging (een private stichting bijvoorbeeld) en dien een projectaanvraag in. Helaas – en dat weet je ook wel – krijg je dan slechts een jaarlijkse forfaitaire subsidie van 150 euro, tenzij je met een puntensysteem uw activiteiten kunt declareren. Uw aanvraag moet daarbij nog gehonoreerd worden door de cel Socio-Cultureel Verenigingswerk, die – zoals je weet – zeer sporadisch bijeenkomt en veel noten op haar zang heeft.

Peter.
Er bestaat een geheel nieuwe methode om onopgemerkt gemeenschapsgeld in de wacht te slepen en daarenboven nog te genieten van aanzienlijke, onbetaalbare logistieke steun van Stad, subsidiair van de welbekende Erfgoedcel.

Neem nu toch eens een meer adellijk getint voorbeeld aan schepen Jean de Bethune van Marke. Om een erfgoe-bib na te laten.
In 2004 heeft de vader van Jean, de genaamde Emmanuel baron (Pierre, Maria, Ghislenus) samen met zijn vrouw Margaretha plus nakomelingen Jean, Sabine en Godelieve een stichting in het leven geroepen: de Fondation de Bethune. Nr. 862 966 042. (Zoek jaarrekening.)
Zij heeft als doel te waken over het erfgoedgeheel van de familie. Over het kasteel, enkele kapellen in Kortrijk, Marke en Zwevegem, maar ook over het uitgebreide archief en de bibliotheek.
Zoals je weet kon Manu in het verleden als burgemeester hiervoor al wat beroep doen op stadspersoneel. Passons.

Eenmaal uw akte verleden bij de bekende notaris Boes (dat is de beste in Kortrijk althans voor dit soort zaken), richt je een subsidieaanvraag in bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Formulier te vinden op Tinternet. Gedelegeerd bestuurder Jean de Bethune van de gelijknamige Stichting kon zo vorig jaar – mits wat ruggesteun of referenties – van de Vlaamse Gemeenschap 50.000 euro subsidie opstrijken, plus nog steun van de partner genaamd het KAtholieke DOCumentatiecentrum (KADOC) uit Leuven, je wel bekend.

Nu lijkt het er sterk op dat de Stichting dB een aanvraag deed voor een verlenging van het project bij het Erfgoedagentschap.
En zie nu wat Gedelegeerd Bestuurder Jean heeft bedacht om te ontsnappen aan de criteria van het Kortrijkse subsidiereglement.
Hij vraagt geeneens om speciën, – neen – althans niet direct. Zijn projectaanvraag is bij het Schepencollege (waar hij deel van uitmaakt) gewoon uitgemond in een samenwerkingsovereenkomst met Stad, meer in het bijzonder met onze Erfgoedcel. Gelukkig was de schepen bij de bespreking van dit agendapunt even naar buiten. Anders was her er nooit van gekomen. Dit even terzijde.

ERF-GOE-BIB

Het komt daar voor de erfgenamen heus wel allemaal op tijd in orde op het kasteel, met een gevaloriseerd archief en bibliotheek. Goed voor een veiling.
Via het cultureel-erfgoedconvenant kan Stad rekenen op werkingskosten vanuit de Vlaamse Gemeenschap. 205.000 euro. Dat geld, Peter, zal nu ongetwijfeld deels in natura via de Erfgoedcel doorgesluisd worden naar het archief en de bibliotheek in le château de Marke. Was niet helemaal voorzien in de planning van erfgoed dit jaar, maar het zij zo. Planning was : evenement OnGELOOFlijk en niet veel meer.
Tussen de Erfgoedcel en de Stichting dB is een samenwerkingsfiche opgesteld.

Wat is nu de rol van de Erfgoedcel als partner in het kasteelproject?
– De Erfgoedcel neemt de Stichting op in haar netwerk, communiceert belangrijke activiteiten via haar kanalen en deelt haar expertise op vlak van publiekswerking.
– De Erfgoedcel ondersteunt de ontsluiting van de collecties van de Stichting.
– De Erfgoedcel zetelt in de begeleidingscommissie (??) van het project. Begeleidingscommissie?

Kortom, Peter, je begrijpt dat er op het kasteel in Marke zo nu en dan (niet meer bij nacht en ontij) opnieuw ambtenaren zullen opduiken om een en ander te helpen digitaliseren, klasseren, preserveren, inventariseren en ontsluiten. Net wat jij nodig hebt in uw ABIB.
Maar we benoemen dat zeker niet als een financiële inbreng van stadswege. Laat dit gezegd zijn. Alles blijft buiten het stadsbudget.

Peter.
De Stichting heeft nu ook een website, totaal niet te vergelijken met die van jou.
www.stichtingdebethune.be
Gestart begin maart, en er staat nog bijna niets op. 1 pag. Verwacht er dit KW-stuk als pure uitleg bij het project later maar niet op.
Oogt niet mooi ook. Niet flashy. De Erfgoedcel kan (zal) die misschien gratis verder uitbouwen en de lancering ervan verzorgen middels een persmoment.
Peter.
Nog een project dat Erfgoedcel in samenwerking met het kasteel in het vooruitzicht stelt: een studiedag wijden aan bedreigd erfgoed in familiebezit. Zorg dat je erbij bent.

P.S. (1)
Maar. Waarom komt die samenwerkingsovereenkomst niet voor de gemeenteraad en weten raadsleden nergens van?
Omdat het College “op zijn eigen” bevoegd is tot het sluiten van samenwerkingsverbanden die de termijn van één jaar niet overschrijden. Wist dit niet. Echt niet. Zou beslist zijn in een gemeenteraad van 24 (?) september 2007, punt 3.4. art 2.
Uitsluitend voor gemeenteraadsleden:
vraag eens dat aanvraagformulier op dat de Stichting dB heeft ingevuld om opnieuw projectsubsidie te krijgen. Bijlage 3: samenwerkingsfiche. Bijlage 2: begroting. Plus de datum van de aanvraag. Of die soms niet is gedaan vóór de goedkeuring van het schepencollege. Je weet nooit, hier in deze stad, alwaar men het ook nooit wil weten.

P.S. (2)
Onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot popelt om zonder enige tegemoetkoming op een persmoment bij de ontsluiting van het archief van burgemeester Manu in de kelders te duiken van het kasteel.