De pers en het voetbal – een hersenscheet

Al geruime tijd geleden dat er hier op KW nog een bericht of gewone feitelijke mededeling zonder duiding of kommentaar is geplaatst onder de rubriek “hersenscheten”.
Een hersenscheet is een gedachte (feit mag ook) die je er plots uitflapt, en daarbij op hetzelfde moment denkt: gvd had ik dat maar niet gezegd !
Welnu.
Kortrijkwatcher heeft al vier stukken gewijd aan de gigantische miljoenen-uitgaven die Stad (dat zijn wij) besteedt aan de voetbalclub KVK. Eerste stuk en de vorige dateren van 3 maart. Alle gewone en investeringsuitgaven netjes op een rij. Niemand die daar weet van had. Geen supporter, geen raadslid, geen belastingbetaler, zelfs geen schepen. Zelfs Stefaan Bral niet. Misschien wel raadslid en fervente supporter van het eerste uur, Ph. De Coene naar we tegenwoordig mogen hopen. Of dinge, Patrick.

Een primeur van jewelste. Dat wel. Hier.
Alle plaatselijk bevoegde persjongens hebben die verhalen gelezen. Maar tot op de dag van vandaag nog niet als coverstory overgenomen. Over WTV hebben we het nu niet. Dat is sport.

Het is in de tradionele media tussen ons, lezers en kijkers, waarlijk een taboe-onderwerp.
Papieren Perse (van de dode bomen) krijgt nu nog twee kansen.
In het volgende schepencollege (morgen) vraagt schepen Stefaan Bral om aan KVK een “voorafname” uit te betalen van de zgn. gewone toelagen voor KVK. Zo’n College wordt dan over de middag gevolgd door een persbabbel. Veel lezers van kranten weten dit niet en kunnen het niet weten. Jammer.
Een uitgelezen moment voor de perse om te vragen naar de zin van die voorafname, gezien al die immense stadsuitgaven voor de club. Gezien de play-off nu ook. Aanstaande donderdag dus even de krant openslaan.

Tweede kans op verslaggeving in de gedrukte media is op woensdag 14 april na de gemeenteraad van volgende maand. Of misschien reeds des anderendaags den 13den april, als breaking news. Als er geen kink in de kabel komt zal de Raad op 12 april namelijk beslissen of er al of niet dit jaar NOG een toelage van 300.000 euro komt voor verfraaiende werken in het Guldensporenstadion. Werken waartoe Stad niet gehouden is om ze te financieren. Hier op KW door onze medewerker onderzoeksjournalist Dieppe Throot al goed uitgelegd. Door het Fonds Decroos voor bijzondere journalistiek betaald.
Maar zullen de raadsleden dan wel durven vragen of het hier voordien gepubliceerde cijfermateriaal misschien klopt?
Zeer veel sorry hoor.
Misschien is deze hersenscheet voorbarig.