Biodiversiteitscharter tussen Stad en vzw Natuurpunt

Met update onderaan

Op vrijdag 19 maart gaat het Hof te Coux, gelegen binnen het stadsgroen Marionetten (vlakbij het nieuwe ziekenhuis) eindelijk open. Was voorzien voor ten laatste 2008. Uur van de plechtigheid onbekend, staat niet te lezen op de Kortrijkse website. Ook niet vermeld is dat er bij die opening een charter wordt ondertekend.
Dat is een gevolg van de Rio-conferentie van 1992 en de duurzaamheidstop in Johannesburg in 2002, waarbij vastgesteld is dat er een onherstelbaar verlies aan de gang is aan soorten van levende wezens. In Kortrijk meer speciaal zijn volgens ons milieubeleidsplan 2008-2013 de zwaluwen, kerkuilen, huismussen, vleermuizen en akkervogels bedreigd. Anderzijds is er meer laag bij de grond sprake van een natuurlijke overlast van zwerfkatten en een te grote populatie aan ganzen en eenden. Van scharrelduiven niet veel meer opgemerkt.
In dat milieubeleidspan staat daar over diversiteit niet veel meer in dan dat.

De vzw Natuurpunt (Trees De Prest) heeft nu samen met de burgemeester (niet met de gemeenteraad) middels een biodiversiteitscharter enkele meer concrete acties bedongen. Dit charter zal dus bij de opening van Hof Te Coux plechtig worden ondertekend. Nog niet gelezen op de website van Stad, noch op die van Natuurpunt Kortrijk. Schepen van milieu Stefaan Bral zal daar toch bij zijn?

Stad engageert zich in een ellenlange tekst (9 papieren bladzijden gemaakt van dode takken) tot enkele merkwaardige, misschien controversiële maatregelen tot behoud van de biodiversiteit.
10 van de 31 punten willen we de Kortrijkse burgers en de raadsleden niet onthouden. Let eens op dat bouwadvies dat we zullen krijgen. En dat groen nationalisme.

– Voor de verdere aanleg en het beheer van de groen- en natuurgebieden zal men een beheerscommissie oprichten.
– Een subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen behoort tot de mogelijkheden.
– In verband met zwaluwnesten wil men nestplankjes die op aanvraag worden aangebracht subsidiëren. Dat gebeurt toch al? (Tip van KW: enkel FSC-gelabelde plankjes.)
– We plaatsen kunstnesten op locaties voor nieuwe kolonies. (Eventjes onze gevederde vrienden belazeren. Ook bij het AZ Groeninge?)
– We verlenen deskundig advies bij het bouwen of verbouwen van woningen om verstoring van broedende zwaluwen te voorkomen. Zullen nagaan in welke mate deze gebouwen kunnen voorzien worden van nestgelegenheden.
– We zullen op alle mogelijke locaties percelen inzaaien met grassen en gewassen die voedsel aan akkervogels bieden.
– Op de trage wegen weren we gemotoriseerd verkeer zoals quads en terreinwagens.
– Stad organiseert meerdere ecoteams waarin gezinnen bijgestaan worden om hun tuin op een natuurvriendelijke manier aan te leggen.
– We promoten het gebruik van inheemse en autochtone planten. Geen exoten in stadsparken! Eigen planten eerst !
– Natuurlijke gebieden moeten verbonden worden door groene corridors.

DOEN, zouden we zeggen.
Nu nog schepen Stefaan Bral overtuigen. Geen kunstgras op voetbalvelden. Zwaluwnesten onder het dak van de tribunes.

Update
De verslaggeving in de pers over de opening van het centrum geeft geen melding van enige plechtige ondertekening van het charter.