Stad doet wel iets voor KV Kortrijk ! (2)

Onze onderzoeksjournalist, de gevreesde Dieppe Throot, zegt dat hij dreigt gek te worden.
Wat is er nu weer aan de hand?
Het Schepencollege van 17 maart heeft een “voorstel van voorafname van de jaarlijkse stadstoelage 2010 voor KVK” goedgekeurd. Daarbij beslist om opdracht te geven aan de directie Financiën om deze voorafname (voorschot) uit te betalen. En wat ziet onze journalist nu staan op de agenda van het College van 24 maart? Letterlijk hetzelfde punt, met de toevoeging “betaalbaarstelling”. Heeft de directie Financiën van schepen Alain Cnudde misschien die uitbetaling geweigerd? Dat we het niet weten !

In elk geval is er iets niet helemaal koosjer.
Als Stad ergens voor grote bedragen participeert in een vereniging (bijvoorbeeld Leiedal) of hoge subsidies verstrekt, dan gebeurt de betaling altijd in schijven. Zo is met KVK overeengekomen dat de jaarlijkse vergoeding voor terreinonderhoud en energieverbruik per kwartaal wordt uitbetaald. Vorig jaar ging het om vier schijven van elk 29.517 euro. Voor energie (gas, elektriciteit) en water wordt nog een afrekening gemaakt als achteraf blijkt dat de kosten hoger zijn opgelopen.

Om welke vergoedingen gaat het eigenlijk?
We sommen die nog eens op, zodat supporters nu eindelijk eens ophouden met het gerucht te verspreiden dat Stad niks doet voor de KVK. (De pers verzaakt hier aan zijn informatieplicht. Stadskrant idem.)
Vooreerst krijgt de club zomaar forfaitair een jaarlijkse onderhoudsvergoeding van 22.240 euro. Daarnaast worden ook de schoonmaakprestaties gehonoreerd voor 14.800 euro (740u x 20 euro). Voor groenonderhoud komt daar nog 24.120 euro bij (1206u x 20 euro). Het machinepark krijgt jaarlijks 3.500 euro. En er zijn diverse uitgaven ten belope van 6.000 euro. Een vast bedrag, nodig of niet.
Nu de energiekosten.
Voor dit jaar schat men de elektriciteitsrekening op 21.230 euro, maar dat zal wel 25.000 euro worden. De aardgasrekening komt op 12.086 euro. Het water: 4.759 euro.

Begin dit jaar kreeg de cvba Kortrijk Voetbal eigenlijk al een eerste schijf uitgekeerd. Namelijk 6.250 euro voor elektriciteit en 17.868 euro voor onderhoudskosten.
Het Schepencollege heeft nu op 17 maart beslist om alreeds vooraf 72.356 euro te gireren op de rekening van de cvba Kortrijk Voetbalt. Hoe komt men aan dit bedrag? Wel, het gaat om de onmiddellijke uitbetaling van de resterende schijven voor elektriciteit (3 x 6.250 euro) en onderhoud (3 x 17.868 euro).
Voor aardgas en water waren er nog geen betalingen en zijn er blijkbaar nog geen voorafnames voorzien. Zou dit wellicht ter sprake komen in het volgende College?

We memoreren nog even dat Stad vorig jaar in het totaal 118.069 euro aan KVK heeft toegekend. (Zonder de investeringen.)
Op heden en voor dit jaar krijgt KVK dus alvast 96.474 euro als voorschot.
KVK-voorzitter Joseph Allijns en manager Patrick Turcq danken u. De groeten nog van trainer en spelers.

In een volgend stuk hebben we het nog over de regularisatie van de energietoelagen voor 2009. De betaalbaarstelling kreeg van Financiën een ongunstig advies.