Stad doet wel iets voor KV Kortrijk ! (3)

Weinig supporters en Kortrijkse belastingbetalers wisten dat onze Stad instaat voor 90 procent van het water- en energieverbruik van onze Kerels van KVK. Zowel voor het verbruik op het Guldensporenstadion als dat van de terreinen en accommodaties in de Jacob Vandervaetstraat-Weverstraat. Dat leidt niet tot energiebezuiniging, maar gelukkig is de stadstussenkomst voor elektriciteitsverbruik gelimiteerd tot 25.000 euro per jaar.
De toelagen worden per kwartaal betaald en berekend op basis van het gemiddelde verbruik van het voorgaande jaar. (Raar is dat die reeds betaalde toelages voor 2009 dezelfde bleven als voor 2008.) Vandaar dat achteraf een regularisatie dient te gebeuren aan de hand van de actuele facturen. Voor het verbruik in 2008 is die verrekening er pas eind vorig jaar gekomen.

Minder water

Ditmaal is men er vlugger bij.
Stad betaalt nu reeds voor het jaar 2009 een achterstallige energietoelage van 20.899 euro in het totaal. De vorige keer ging het om 35.018 euro, terwijl de energieprijzen intussen toch gestegen zijn. Maar dat komt omdat onze kerels om ons onbekende redenen in 2009 opvallend minder water hebben verbruikt. Slechts voor 13.633 euro, tegenover 37.469 euro (!) in 2008. De Kerels hadden minder aandrang naar het WC?
De elektriciteitsrekening steeg van 46.229 euro naar 64.917 euro. Daarvoor betaalt Stad dus het maximum van 25.000 euro.
De gasrekening liep op van 25.230 euro naar 33.381 euro.

Het totaal aan verbruik in 2008 bedroeg 108.929 euro. Voor 2009: 111.931 euro.
Met het plafond van 90 procent komt de bijdrage van Stad voor 2009 uit op 67.312 euro. Daarvan was al 46.413 euro uitbetaald. Rest nog te regulariseren: 20.8999 euro.

De schepen van Financiën (Alain Cnudde) zou nu toch eens aan die van Sport (Stefaan Bral) kunnen uitleggen waarom de directie Financiën net als de vorige keer een ongunstig advies uitbracht over deze regularisatie. Liefst in het openbaar, in de gemeenteraad.

Vanaf dit jaar zal KVK niet meer moeten wachten op die regularisatie achteraf. Alweer een faveurke voor de voetbalclub. Voortaan zal men (per kwartaal?) de energietoelagen betalen op basis van de effectieve verbruiken die in real-time uitgelezen worden.
In de gemeenteraad zou het Schepencollege in feite een nieuw (gewijzigd) gebruikscontract tussen Stad en de cvba Kortrijk Voetbalt ter goedkeuring moeten voorleggen. Idem voor het feit dat voortaan de toelagen voor terreinonderhoud op voorhand worden uitbetaald. (Zie vorig stuk.)