BREAKING NEWS / Sint-Pauluskerk wordt onttrokken aan de eredienst !

Ja, geen kerkganger die het weet.
De Sint-Pauluskerk (Lange Munte) wordt stadseigendom en waarschijnlijk een soort profaan socio-cultureel ACW-centrum. Dus geen kerk meer. Het gebouw verliest zijn dedicatie of benedictie.
De minister van Justitie, onze titelvoerende burgemeester Stefaan De Clerck, of een of ander minister van het Vlaams Gewest, zal al wel een aanvraag hebben gekregen om de kerk te “onttrekken aan de eredienst”. Zo heet dat.
Waarom wordt dit geheim gehouden? De plannen dateren minstens van begin dit jaar.
Heeft de priesterraad dit besluit al goedgekeurd?
Onder pastoors heerst over deze “ontwijding” (exsecratie) geen algehele unanimiteit. Die van Sint-Elisabeth (meneer Henri) vindt het wel een goed idee.
Beste parochianen,
wend u voor meer informatie tot deken Marc Ghesquière.

P.S.
Een drietal jaren geleden was er even een moment sprake van om er een moskee van te maken.