Fietsdiefstallen tellen is niet gemakkelijk

Raadslid Cathy Matthieu (intussen ontslag genomen) stelde op 5 november van vorig jaar enige schriftelijke vragen over de vele fietsdiefstallen in Kortrijk. Zij kreeg daar in de maand maart van dit jaar een antwoord op in het “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Hoe was de evolutie door de jaren heen? Het antwoord slaat op drie jaren.
* 2007: 980
* 2008: 878 (458 teruggevonden waarvan 167 konden terugbezorgd aan de eigenaar)
Niettegenstaande het antwoord maanden op zich liet wachten heeft de ambtenarij voor 2009 slechts kunnen tellen tot eind oktober. Uitkomst: 894 diefstallen.
Onze KW-helpdesk ging bij wijze van proef eens kijken hoeveel fietsdiefstallen de politie kon tellen in het jaar 2008. Wel, geen 878 maar wel 820.
Dat klopt dus al niet. Het is ook niet duidelijk of in die cijfers ook de diefstallen zijn geteld waaronder de vzw Mobiel heeft te lijden. Het Bulletin verwijst naar een niet gepubliceerde bijlage met een tabel uit het jaarverslag 2008 van die vzw. Onze helpdesk heeft het opgezocht op Tinternet. Niet gemakkelijk te vinden.
* 2007: 25 (13 teruggevonden)
* 2008: 31 (14 teruggevonden)
Het jaarverslag 2009 van de vzw Mobiel staat nog niet op Tinternet.

Van 51 procent van de diefstallen wordt geen melding gemaakt, zo zegt het Bulletin nog. Hoe kan men dat weten? Raadslid Maarten Seynaeve (VB) heeft een keer aan de politie gevraagd hoeveel meldingen er zijn gekomen via het invullen van het online document van pzvlas. Sinds de opstartdatum (09/09/2005) gaat het om 2.328 gevallen. Waarschijnlijk voor heel de politiezone (met Kuurne en Lendelede).

Sinds de politie daarmee begon (2004) zijn er 14.931 fietsen gelabeld. Ook de dienst preventie labelt fietsen, maar de verantwoordelijke ambtenaar kent daar geen cijfers van.
Raadslid Matthieu vroeg ook of men overweegt om, zoals in Nederland, met een ingebouwde chip te werken. Naar het schijnt overweegt de vzw Mobiel om “diefstalpreventiechips” toe te passen op hun eigen fietsen. Maar de stadsadministratie ziet een probleem. In Nederland is er slechts één leverancier/fabricant van fietsen. (Ja?) En die fabricant plant de chip al in tijdens de fabricage. De chiplezers worden daarna door diezelfde fabricant gratis ter beschikking gesteld van de Nederlandse provincies. Aangezien er in België diverse fietsleverancies zijn, ziet Stad geen mogelijkheid om dit systeem te organiseren, ook niet financieel.

Als u daar nog de zin van inziet om te melden dat uw fiets is gestolen, kan u dat via het e-mailadres ‘fietsen@pzvlas.be’. Op de website van de politiezone VLAS, het item E-loket of (brom)fietsen staan alle teruggevonden fietsen, met foto! Teruggevonden fietsen kunt u bekijken in het commissariaat van de Sint-Amandslaan. Op afspraak, ofwel elke woensdagnamiddag en elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand.
Diefstalgevoelige tijdstippen zijn er op donderdag, vrijdag en zaterdag. Te mijden zijn het Stationsplein (83 verdwenen in 2008), Minister Tacklaan (71), Schouwburgplein (33), Tolstraat (21).