Het regent weeral subsidies bij het Oranjehuis

Zie nog vorige edities van deze krant, katern “jeugd”.
Iedere vrijdag kijken wij met de nog aanwezige KW-redacteurs uit naar wat minister Jo Vandeurzen nu weer op zijn voorstel (het zijne, ja) heeft laten beslissen door de Vlaamse regering.
Op 5 februari schonk hij het Oranjehuis (Heule) 220.000 euro voor iets in het kader van Bijzondere Jeugdbijstand.
Op 12 februari ging het om 187.000 euro voor een niet nader bepaald pedagogisch project.
Vandaag, vrijdag 2 april, gaat het om 250.000 euro.

Een straffe baas daar bij de vzw, als subsidievreter. Voor dit jaar reeds 657.000 euro in de wacht gesleept, alleen al vanwege Vlaanderen. Reken per capita maar eens uit (in miljoenen BEF), hoeveel dat betekent per personeelslid en aantal cliënten die op het goede pad zijn gebracht.

Nu moet u even lezen waarop die laatste 250.000 euro slaan.
Het Colombus Experiment. Heeft niks met het ruimtelabo te maken.
Volgens het besluit van de minister wil het Experiment in het kader van Bijzondere Jeugdzorg (iets anders dan Bijstand) “een positieve heroriëntering brengen door het aanbieden van antwoorden op hulpvragen met het oog op een positief effect op wachtlijsten op diverse niveaus alsook op een vermindering van de inzet bij zwaardere (en duurdere) hulpverlening.”
Dit alles binnen kortdurende trajecten en op kwalitatieve wijze.
(KW heeft de syntaxis wat gewijzigd om het besluit verstaanbaar te maken.)

De onlinepers van de Streekkrant-Focus-WTV bracht daarnet ook al het nieuws.
Volgens dit bericht zou het gewoon gaan om het bijeenbrengen van jongeren die problemen hebben met hun ouders. Of omgekeerd?
Het Oranjehuis zal beide partijen rond de overlegtafel scharen, zodat ze elk hun verhaal kunnen doen en zoeken naar een oplossing. Dat kost dan 250.000 euro.
Als we het jargon van het ministerieel besluit goed begrijpen krijgt de ene jeugdzorginstantie nu subsidies om de oplopende werkingskosten van de andere (duurdere) te vermijden.

Alstublieft zeg. En Stad (meer speciaal Lieven Lybeer) is bezig met het oprichten van een “opvoedingswinkel” die qua investeringen en werkingskosten ook honderduizenden euroots kost of zal kosten. Welk experiment wordt het goedkoopst?

Maar kom.
Hebt u problemen met uw rebelse tiener?
Contacteer dan per brief voor een positieve heroriëntering (PH) geheel vrijblijvend de consulent van het Comité Bijzondere Jeugdzorg in de Oude Ieperseweg 53 te Heule.
Per tel. 056/ 29 54 18. GSM voor spoedgevallen: 0498/ 15 23 10.
Jongeren die niet meer on speaking terms zijn met de familie en reeds kunnen e-mailen doen dit op het adres: info@colombusexperiment.be

P.S.
Wie weet er eigenlijk iets van dit experiment?
De reeds bestaande cliëntele toch? Waarvoor al subsidies werden binnengerijfd.
Jonge en oudere abonnees van deze elektronische krant, profiteer ervan !