Milde aanpak overlast aankondigingsborden van jeugdverenigingen

De stuurgroep “publieke overlast” maakt het graag ingewikkeld. (Het is hun bestaansreden.)
Nochtans is de politieverordening (art. 187) duidelijk. Wie een tijdelijk reclamebord wil plaatsten op openbaar domein moet hiertoe vier (!) weken op voorhand een schriftelijke aanvraag richten tot de burgemeester himself. Geen bordjes aan palen, bomen, straatmeubilair, verkeerssignalisatie, bouwwerken, op rotondes, enz. Ze moeten gewoon vast in de grond geplant. Er dient een borgsom van 125 euro betaald, en dat geld krijgt men terug na verwijdering. Die verwijdering moet ten laatste vijf werkdagen na de activiteit gebeuren. Zoniet zullen de gemeentediensten dit op uw kosten zelf doen. En je krijgt die borden niet terug!

Een knelpunt blijven de aankondigingsborden van jeugdverenigingen. Volgens de stuurgroep “publieke overlast” is dit te wijten aan onvoldoende doorstroming van de communicatie. Vandaar dat gedacht wordt aan een electronische nieuwbrief voor jeugdverenigingen, een item in de opleiding tot fuifbuddy , infovergaderingen (genaamd “wouter”) door het team Jeugd.
Jeugd kan geen politieverordeningen meer lezen.

In het politiereglement is er geen sprake van een sanctie bij het illegaal plaatsen van reclameborden.
De G.A.S-ambtenaar kan hiertoe bij dit soort kleine overtredingen evenwel toch een besluit nemen. Een Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Maar voor jonge meerderjarigen (16-18 jaar) voorziet de wet in het algemeen een aanbod tot bemiddeling,
Die positieve bemiddeling heeft in regel tot gevolg dat er geen boete wordt opgelegd.
In Gent heeft men het anders aangepakt. De wildgroei van aankondigingsborden zal daar als vanzelf stilvallen, nu Stad de onregelmatig geplaatste borden overplakt met een mededeling als “afgelast”.

In een volgende editie van de Stadskrant zal de stuurgroep “overlast” een artikel plaatsen over de aanpak van de wildgroei van borden en dit op een positieve manier, met vermelding van de geboekte positieve resultaten. Hoeveel borgsommen werden er geïnd? ingehouden? Hoeveel borden weggenomen? Benieuwd.