Schepen Bral geeft toelichting over de kosten voor KVK

Heel kort dan, in “Het Laatste Nieuws” van vandaag.
De door de Profliga verplichte veldverwarming van het Guldensporenstadion zal volgens de schepen van Sport 550.000 euro kosten. Er moet natuurlijk nog een aanbesteding komen en een oplevering met melding van de juiste kosten. De onvermoedelijke hoeveelheden?
In de begroting van dit jaar is daar geen cent voor voorzien. Dus moet er een budgetwijziging komen. Maar volgens schepen Stefaan Bral is dat alles niet moeilijk te regelen. Er is slechts 50.000 euro “nieuw geld” nodig. Want het geld wordt grotendeels onttrokken aan het budget dat al dit jaar ingeschreven stond voor het KVK-jeugdmasterplan.

Schepen Bral ! Met al uw nieuw klein geld.
In de oorspronkelijke begroting van dit jaar is er geen cent voorzien voor een KVK-jeugdmasterplan. De item “masterplan Jeugd” komt er niet eens in voor. Lees toch eens minstens dat blauw boek genaamd “gemeentebegroting dienstjaar 2010”, achteraan bij de bladzijden over ‘het programma van de buitengewone werken’. Functionele code 764. Het werk is echt nog in de handel te verkrijgen.
Vorig jaar stond het er wel iets over dat masterplan Jeugd ingeschreven, dat wel. Voor een bedrag van 800.000 euro. Zie art. 764/723-60. Is daar niets mee gebeurd? En in een toelichting bij de begroting van dit jaar 2010 staat te lezen dat het masterplan Jeugd gepland is voor volgende jaren. Lees toch eens dat ander blauw boek, getiteld “overzicht activiteiten” op bladzijde 205 helemaal onderaan, de kleine letters.

Schepen Bral ! STEFAAN !
Wat maakt u de journalisten (LPS/BDW) van HLN nog wijs? Waarom staat u toe dat zij dat allemaal klakkeloos noteren? (Waar is uw beroepsfierheid gevaren?)

“De jeugd moet niet inboeten.” En in een adem voegt u daar nog aan toe: “maar de komst van een vijfde veld en nieuwe kleedkamers op Stade zal niet zijn voor 2012, maar voor 2013”. Hoezo Bral? In uw begroting van dit jaar staat 1 miljoen ingeschreven voor de aanleg van een voetbalveld Stade (KVK-jeugd.) Kijk maar eens op bladzijde 298, vierde lijn. Art. 764/723-60. Ge zult het zien. Stefaan zeg, dit artikel wordt bij de eerstkomende budgetwijziging van dit jaar verminderd met 300.000 euro. Wist u dat nog niet? Of hou je ervan om persjongens (onwetende burgers) iets op de mouw te spelden? Of sla je maar weer iets uit uw botten?
Lees verder nog eens het jaaractieplan 2010. Daar is sprake van de aanleg van een vierde veld op Stade, met kleedkamers.

Skepen Bral !
Op het Guldensporenstadion moet er in maand oktober nog een spelershome komen, en een trainerskabinet.
Hebt u daar al geld voor voorzien?

Naschrift
De ouwe burgemeester de Bethune (de Manu) was de enige die stouterik Bral in toom kon houden. Het is nu de beurt aan zoon Jean, skepen van Facility, die ook van mening is dat het met die miljoenen euroots voor KVK de spuigaten uitloopt.
Overigens proficiat voor de progressieve fractie (SP.a-Groen) die het heeft gewaagd om zich te onthouden over de toelage van 300.000 euro voor “verfraaiende werken” in het stadion.
En weet je wat?
Het wordt tijd dat de kiezers van Stefaan Bral een keer tot inkeer komen. Dat ze zijn praatjes doorzien. En hoe hij door onkunde en ongeïnteresseerdheid al jaren allerhande dossiers verziekt. Ja.
Nog iets. Geen enkele (regionale) krant durft het aan om een overzicht te geven van de miljoenen euroots die Stad de laatste vijf jaar al heeft gespendeerd aan KVK. Ook in de gemeenteraad is dit een taboe.