Veldverwarming Guldensporenstadion kost GEEN 550.000 euro !

“Het Laatste Nieuws” van 22 april kopte weliswaar in kleine letters (news fit to print) dat de veldverwarming KVK 550.000 euro kost. Dat is een journalistiek misverstand. Het is zo dat er voor die veldverwarming 550.000 euro is ingeschreven in de eerstvolgende begrotingswijziging. Punt. Daar kunnen er nog van komen. (In hetzelfde stuk van HLN liet schepen van sport zelfs uitschijnen dat die veldverwarming uiteindelijk slechts 50.000 eurootjes zou vergen van de stadsbegroting. Fit to print.)

Maar hoeveel zal die veldverwarming dan wel gaan kosten?
Dat we het voor de zoveelste keer niet weten ! En dat komt omdat de skepen van sport Stefaan Bral het ook nog niet weet.
Voorlopig schat men de investeringstoelage op 539.392 euro.
Voorlopig, want de prijsvraag voor de stookinstallatie is nog lopende. Het studiebureau Snoeck & Parners raamt dit lot 3 op 117.850 euro, exclusief BTW. Komt daarbij dat men ook nog niet goed weet hoeveel BTW de cvba Kortrijk Voetbalt niet zal kunnen recupereren. Voorlopig raamt men dit niet recupereerbare bedrag op 49.036 euro.

Er is evenwel een voorstudie gekend Рbij deze elektronische krant KW althans Рwaarbij de totale investeringskost (met BTW en erelonen en onderhoud voor ̩̩n seizoen) wordt geschat op 719.068 euro. (Het wordt nu echt tijd dat onze persjongens niet zomaar geloven en vlijtig noteren wat het schepencollege vertelt!)

Bon.
Nu de stand van zaken.
De cvba Kortrijk Voetbalt zal niet alleen het voetbalveld verwarmen, maar tegelijk ook uitrusten met een drainage- en beregeningssysteem. Dat jaagt de kosten op.
Skepen Bral is pas begin december 2009 met de kerels van het bouwteam KV Kortrijk (al van gehoord?) van gedachten gaan wisselen over wat men zoal denkt te doen om het speelveld permanent bespeelbaar (dat is de juiste vraag) te houden. Zodat onze kerels op de eerste speeldag van het seizoen 2010-2011 nog mogen meespelen in de Jupiler Pro League.
De haalbaarheidsstudie van Snoeck & Parners werd voor het eerst toegelicht in februari van dit jaar. De werken kunnen ten vroegste starten op 24 mei en het voetbalveld moet normaal gezien al weer bespeelbaar zijn op 10 juli. Dankzij de bestuurskracht van skepen Bral is dit wel een heel korte uitvoeringstermijn. Vandaar dat men het veld zal aanleggen met graszoden en de installateur van de verwarmingsinstallatie nog wat respijt geeft tot oktober.

Voor de aanleg van de veldverwarming werden drie soorten warmtebronnen vergeleken: gas, warmtepomp (koelgas-elektrisch) en zuiver elektrisch. De installatiekost met aardgas bleek de minst dure: 262.890 euro, zonder BTW. Ook de energiekost van aardgas bleek het goedkoopst. Geraamd jaarverbruik: 16.325 euro.
De verwarmingsbuizen worden geplaatst in een onderlaag van zand op een diepte van 150 mm en zullen een lengte bereiken van 35 km. (Dit is geen tikfout.)
De drainage gebeurt middels conische gaten gevuld met kwartszand. Doormeter van die gaten aan de bovenkant is 50 mm. Spelers met modieuze ‘tappen’ onder de schoenen zijn hierbij gewaarschuwd.

Prijsofferte lot 1: de aanleg van het veld
Er waren drie offerten (vijf firma’s waren uitgenodigd), en de laagste kwam van de bvba Groenservice (St-Amands): 385.119 euro, zonder BTW. Groenservice is vooral gespecialiseerd in golfterreinen. Dezelfde firma is kort geleden ook uitverkoren om dit jaar in te staan voor de renovatie van alle voetbalvelden. 79.603 euro, inclusief BTW.

Prijsofferte lot 2: de beregeningsinstallatie
Dezelfde vijf gespecialiseerde firma’s werden aangeschreven plus nog één. Er kwamen vijf inschrijvingen. De goedkoopste die binnenviel was alweer van Groenservice voor een bedrag van 34.482 euro, BTW exclusief.
Er werd eind maart dan nog wat onderhandeld met de drie firma’s die allen een offerte hadden ingediend voor zowel lot 1 als 2 en men bleef erbij dat Groenservice de werken van beide loten mocht uitvoeren voor een totaal bedrag van… 344.750 euro, zonder BTW.
Wat goede onderhandelingen al niet kunnen opleveren !
De som van de oorspronkelijke offertes van Groenservice bedroeg 419.609 euro ! At your service !

Lot 3: stookinstallatie
Zoals gezegd is de prijsvraag van dit lot nog lopende. De raming van dit lot bedraagt 117.850 euro, zonder BTW.

Hoe komt men nu aan de berekening van de investeringstoelage van Stad?
– Gunningsbedrag van lot 1 en 2 samen: 344.750 euro.
– Raming lot 3: 117.850 euro.
– Erelonen (6 procent): 27.756 euro.
– Raming van de (niet recupereerbare) BTW: 49.036 euro.
– TOTAAL: 539.392 euro.

Heel het geval van de veldverwarming zal aan Stad (dat zijn wij) wel meer kosten.
Er is nog zoiets als het onderhoud: bemesting + bezanding + groeigarantie. Stad Kortrijk neemt die kosten voor haar rekening.
Het juiste verschuldigde BTW-bedrag is nog niet gekend. De prijs van de stookinstallatie ook niet.
En, niet vergeten. Het College van Skepens heeft met KVK een overeenkomst gesloten waarbij de energiekosten (elektriciteit, gas, water) voor 90 procent ten laste vallen van Stad. Voor elektriciteit is er een limiet van 25.000 euro bepaald. Zal dit zo blijven? Vorig jaar liep die rekening voor KVK op tot 64.917 euro. Voor gas is er geen bovengrens. Vorig jaar betaalden WIJ daarvoor 33.381 euro. Tel daar met die veldverwarming nu maar 16.325 euro bij. De bijkomende kost voor water kennen we niet. Vorig jaar betaalde Stad daarvoor 13.633 euro. Ook hiervoor is er geen limiet.

P.S.
Nog eens uitrekenen hoeveel de promotie van KVK naar eerste klasse ons aan miljoenen euroots heeft gekost. Het is om van omver te vallen. Hou het in café-gesprekken na de match zonder verpinken maar gerust bij minstens 3 miljoen euro. Refereer naar vorige stukken op KW over “de miljoenen voor KVK“. Deel dat dan door het aantal geabonneerde supporters. Circa. 3000. Uitkomst op bierkaartje schrijven?
En wel ja. Tot vervelens toe. Dit jaar voorziet men nog een spelershome, en een trainerskabinet. Voor Leekens?