De rekening en de begroting van het Handelsdistrict (2)

We gaan naar een denktank van middenstanders. Uitleg hierna.

De vzw Handelsdistrict verwacht voor dit jaar niet minder dan 425.000 euro aan inkomsten. De rekening van vorig jaar gaf 254.632 euro aan.

Aan pure “eigen inkomsten” (de “spiegelrekeningen” inbegrepen) het ronde getal van 85.000 euro. Volgens het begrotingsdocument zal men die bijvoorbeeld halen bij “partnerships”. Op de website van het Handelsdistrict staat er momenteel 1 partner vermeld: ‘Top Motors’ uit …Wevelgem.
Die website met een totaal verkeerd gekozen naam (www.shop-in-kortrijk.be) zou nog wat moeten opbrengen, maar zoals steeds is ook voor dit subartikel geen specifiek bedrag aangegeven. Tot die “eigen inkomsten” behoren verder nog ‘boekhoudkundige verwerkingen’, ‘diversen’ en ‘evenementen’. Geen cijfers.

Aangesloten handelaars betalen een zgn. “BID-belasting”, volgens de oppervlakte van de zaak. Vorig jaar van 200 tot 1000 euro . De Algemene Vergadering van 22 februari heeft die bijdrage met 50 procent verhoogd. Nu: van 300 (minder dan 99 m²) tot 1.500 euro (méér dan 3000 m²). Dus geen verdubbeling. Vandaar dat men vanwege de handelaars uit het centrumdistrict dit jaar hoopt op 140.000 euro. Volgens de rekening van 2009 ging het om 78.000 euro. En in 2008: 50.000 euro. Dat laatste, ronde cijfer is niet juist. Niet juist, gewoon. Het was volgens officiële bronnen 39.000 euro.
Merk nogmaals op: de verhoging van de bijdrage kreeg van de handelaars geen meerderheid van stemmen. 58 stemmen op 151 stemgerechtigden en slechts 50 aanwezigen. Bijna 500 leden aangeschreven. Wat zal de gemeenteraad – die stemt over de belasting – hiermee aanvangen?.

Voorts zijn er de “bijdragen van K in Kortrijk”.
En/of van SOK. Het stadsontwikkelingsbedrijf. Zelfs onze befaamde onderzoeksjournalist weet het niet.
De handelaars van het nieuwe megawinkelcentrum moeten immers ook BID-belasting betalen. In de begroting is hiervoor zomaar het ronde getal 100.000 euro ingeschreven. Hier klopt er alweer iets niet. Tot de post “bijdragen van K in Kortrijk” behoort namelijk ook een beloofde éénmalige dotatie van 65.000 euro vanwege de nv Sint-Janspoort van Foruminvest. Aan het Handelsdistrict, wel te verstaan. Die dotatie is nergens te bespeuren. Eigenaardig genoeg vinden we die 65.000 euro terug in de stadsbegroting en wel als toelage aan het Ondernemerscentrum !

Het Handelsdistrict krijgt ook nog een “bijdrage van Stad”
De begroting van de vzw voor dit jaar meent dat het gaat om 100.000 euro. En dit terwijl de stadsbegroting zelf een toelage van 178.000 euro voorziet. Wat is er hier nu juist?

Beste lezer,
op de website van het Handelsdistrict zult u over dit alles niets lezen.
Het is maar best zo.

Kortrijk topwinkelstad

De vzw Handelsdistrict heeft maart (of februari, dat weet KW niet juist) van dit jaar ook een jaaractieplan 2010 opgesteld om van Kortrijk een winkelstad te maken. Het takenpakket van een Business Improvement District (BID) kan evenwel veel ruimer worden aangezien, zoals buitenlandse voorbeelden bewijzen. Kortrijkwatcher heeft het daar al lang geleden over gehad.

ALLES HERLEID TOT EEN MIDDENSTANDERSPOLITIEK
UNIZO-Kortrijk zegt (op Tinternet!) dat het winkelcentrum K kernversterkend is. (Dochter van waarnemend ACW-burgemeester Lieven Lybeer opent café in De Wijngaardsraat.)
Nu ja. Ziehier enkele beoogde nieuwe initiatieven.

Qua straatanimaties:
– thematische zaterdagen met animatie;
– een verlengde breien in de winkelstraten aan evenementen van K in Kortrijk;
– meewerken aan televisieprogramma’s die “shopping” als rode draad hebben.

Qua doorgedreven retail marketing:
– de website verder uitbouwen en het aantal bezoekers per maand verdubbelen met een minimum van 8.000;
– driemaandelijkse nieuwsbrief voor het grote publiek;
– een shopping magazine (eerste publicatie na de zomer);
– uitwerken van een Kortrijkse geschenkbon:
– productie en distributie van een ‘corporate folder’;
– opzetten van een informatiepunt op piekdagen;
– inzetten van hosts/ambassadeurs in de winkelstraten.

Qua business ondersteuning:
– organiseren van seminaries;
– consumentenonderzoek;
– onthaalbrochure voor nieuwe handelaars;
– oprichten van een denktank.

Qua flankerende maatregelen:
– uitbreiding van groen;
– tweejaarlijkse schoonmaakbeurten;
– kinderopvang;
– reduceren van de leegstand.

Nu nog een DENKTANK van middenstanders.
Dat had Kortrijk waarlijk nog vandoen.