Besparing op het OCMW- activerings- en integratiebeleid

LAAT ONS NU MAAR EENS BEGINNEN MET WAT PEPTALK.

Alles ja, wat in Kortrijk te maken heeft met “sociale economie” of non-profit is katholiek. Caritas calotica. Niets aan te doen. (Ook niet in een College met liberalen.)
Morgen is 1 mei, en dat is het goede moment om iets te zeggen over het zgn. kansenbeleid van het OCMW. Dat beleid valt onder de leuze: “Mensen sterker maken.”

Het sukkelaarsbeleid van het OCMW (Stad en nog vele andere instanties – uit ‘de sociale kaart’ – doen daar analoog ook nog iets aan, zonder enige coördinatie) wordt gevoerd middels samenwerkingsovereenkomsten met hoofdzakelijk zes of zeven partners.
In het OCMW-jaarverslag van 2009 is voorspeld dat een grondige evaluatie van het beleid zou leiden tot aangepaste bedragen voor 2010. Welja. De OCMW-raad van maart jongstleden heeft een voorstel uitgewerkt. Alle aangepaste toegekende bedragen worden met 3 procent verminderd. Afgetopt.
Geen haan die daarnaar kraait.

Hoe luidt die evaluatie dan wel, zul je nu zeker vragen?
Onverkort en letterlijk zo:
“De meeste partners realiseren hun actieplan 2009 en behalen de gevraagde resultaten, op enkele kleinere acties/resultaten na. Niet limitatief: Constructief en BND hebben minder leerwerknemers begeleid dan afgesproken (2 in plaats van 6, en 2 in plaats van 3), maar ze hebben wel andere zaken beter en/of meer gedaan. Vb. Constructief heeft wel zes oriënterende stages begeleid in het kader van het voortraject anderstaligen; BND was mede-initatiefnemer van het straathoekwerkproject ‘Tabula Rasa. De activiteitencoöperatie Gusto-cvba-vso heeft geen effectief opgestarte zelfstandig ondernemersprojecten, maar heeft wel 19 OCMW-cliënten begeleid.”

Wel, op basis van deze evaluatie zal het OCMW dit jaar in het totaal aan de partners 680.000 euro uitkeren, in plaats van de 714.094 euro van vorig jaar.

Kanaal 127
Dat is een startcentrum sociale economie met veel computers, met specifieke opdracht naar het invoegen van invoegmaaregelen. (Je kunt daar uw ondergoed laten strijken.) Volgepropt met wat deze KW voortaan als raamambtenaren wil beschouwen.
Krijgt nu 210.000 euro (min 5.000). Daarvan zal 130.000 euro gaan naar het inkopen van expertise en 80.000 euro naar het uitklaren van de regierol lokaal/regionaal. Zeg maar dure studies en personeel.
Het wordt nu echt tijd dat OCMW-raadsleden een keer naar dat kanaal gaan, om het te evalueren.

SVK De Poort
Een sociaal verhuurkantoor, een leerwerkplaats bouw, renovatie, schoonmaak en groen. Doet veel goeds.
Krijgt 160.000 euro (min 19.168). Er komt een personeelsverschuiving en een prikklok om de kansarmen in de gaten te houden.
(Met de komende budgetwijziging van Stad zal De Poort een huursubsidie krijgen van 90.000 euro.)

Mentor
Goeie zaak.
Is opgericht door het OCMW zelf. Dient als opleidings- en begeleidingscentrum voor kansengroepen. Is een erkend adviesbureau voor Sociale Economie. Doet van alles en nog wat. Veel goeds.
Krijgt 175.000 euro (min 3.476).

Constructief
Ook een sociale werkplaats, specifiek voor schrijnwerk, metaal en groen. Facilitator arbeidszorg. Overlapt van alles.
Krijgt 50.000 euro (min 12.000).

Mobiel
Sociale werkplaats voor fietsen. Verhuurd fietsen. Maakt veel winst in de fietsen-vrijemarkteconomie. Soort concurrent van Parko, maar dan voor fietsen. Omzet groot.
Krijgt 40.000 euro (min 2.250). (Het OCMW denkt dat de vzw van Stad met 40.000 euro wordt gesubsidieerd maar het is 70.000.)
Men voorziet alweer een nieuw personeelslid.

De Bolster
Doet aan activering in wat men noemt een activiteitencentrum. (Adres even opzoeken.)
Krijgt 45.000 euro. Méér dan vorig jaar (+ 7.800)! De loonkost is gestegen.

BND
Dat is een vzw die niemand kent, tenzij misschien huismannen van die soepkar in kansarme wijken tijdens de voorbije winter.
BND staat voluit voor Buurt- en Nabijheidsdienst. Een uitvinding van Lieven Lybeer. (Je kan daar bijvoorbeeld een boor in huur ophalen. Iemand boodschappen laten doen. Niemand die dat weet, tenzij het personeel zelf.) Krijgt van het OCMW géén toelage maar wel een medewerker die 45.000 euro gaat kosten.

Het rijtje van de officiële OCMW-partners inzake activering van kansarmen is hiermee afgelopen.
Er gaat wel nog wat steun naar “Antigone” (5.000 euro) en naar de “Unie der Zorgelozen” (ook 5.000 euro).
Het Kringloopcentrum krijgt gewoon niets, want ontvangt al genoeg subsidies. Bijvoorbeeld een FSK-toelage van 125.000 euro. Van het Fonds Sociaal Kapitaal. Dat is een zeer raar fonds waar niemand weet van heeft.

ZO.
Prettige 1 mei-viering.

Maar nu even de waarheid vertellen.
Die besparing is totaal niet gebaseerd op een grondige evaluatie. Het is Stad die aan een geheel aantal instellingen en gemeentelijke vzw’s (niet aan KVK) heeft gevraagd om een lineaire besparing met drie procent door te voeren. De kaasschaafmethode, zeer typisch voor een bestuur zonder visie of kundigheid. (Beide tegelik.)
En het OCMW doet dit nu stomweg uitgerekend in het kansarmoedebeleid.

Intussen zal het OCMW het “Café Rouge” op Sint-Maartenskerkhof gaan isoleren: dak en dubbel glas. De exploitant zegt dat zijn stookkosten te hoog oplopen.

Het gebouw is eigendom van het OCMW. De tussenkomst van het OCMW bedraagt 38.000 euro. En aangezien het om een beschermd gebouw gaat, betaalt Erfgoed nog een premie van 12.000 euro. Voor Café Rouge praktisch een nuloperatie. Volgende keer kan de OCMW-raad aldaar zijn jaarlijks etentje organiseren in plaats van bij de nonnen.
Vertel dat maar eens aan buur Claudio, via Het Laatste Nieuws.