Hoeveel kost dat doortrekkersterrein nu eigenlijk? (2)

In het financieel en sociaal katern van deze elektronische krant zijn al meerdere gissingen gemaakt naar de werkelijke kostprijs van ons zgn. zigeunerpark op Heule-Watermolen. Laatst nog in de editie van 23 april. Onze cijfers krijgen intussen steeds meer exactheid. Want er is een wonder geschied in de communicatie tussen kortrijkwatcher en het stadsbestuur. Meer speciaal met de dienst Facility van schepen Jean de Bethune, en met de stadssecretaris als intermediair. We kregen de officieel genotuleerde inkomsten en uitgaven van de 5 loten toegestuurd, netjes op een rij. Schoon.

In ons vorig stuk zaten we er niet ver naast. Met dit verschil: voor het lot “infrastuctuurwerken” vermeldt het stadsbestuur een uitgave van 395.827 euro, terwijl wij het toch over wat méér hadden: 406.756 euro. En we blijven erbij.
Hierna een overzicht van de kosten. Bedragen zonder cijfers na de komma, en altijd inclusief BTW. In een volgend stuk komt er dan nog wat kommentaar.

Merk op dat Stad niet alle uitgaven voor eigen rekening moet nemen. De Vlaamse regering komt voor 90 procent tussen. Tot op heden zijn er voor 877.894 euro subsidies aangevraagd. Daarvan is er reeds 813.876 euro goedgekeurd. Voorts is de provincie met 50.000 euro op de proppen gekomen, als een soort wederdienst omdat andere gemeenten van West-Vlaanderen nog altijd hun verplichtingen om een doortrekkersterrein aan te leggen niet nakomen.

Eerst even dit.
Oorspronkelijk bedroeg de budgettering voor het gehele project 740.827 euro. Later is dat verhoogd naar 825.000 euro, met als voorziene inkomsten (subsidies) 724.500 euro. Het stadsaandeel raamde men toen op 82.500 euro.
Wat is het nu – na uitvoering – geworden? 911.624 euro aan uitgaven. Waarvan 877.894 euro inkomsten. Het stadsaandeel (wat wij Kortrijzanen betalen) is nu zelfs gedaald tot 33.730 euro !

Lot 1: infrastructuur
Geraamd: 313.279 euro. (Stadsaandeel: 11.591)
Gegund voor 347.551 euro. (Stadsaandeel: 12.859)
Uitgevoerd voor 395.827 euro. Volgens onze gegevens voor 406.756 euro. (Stadsaandeel: 14.645)

Lot 2: dienstgebouw
Geraamd: 391.196. (Stad: 14.474)
Gegund: 416.831. (Stad: 15.422)
Uitgevoerd: 427.432. (Stad: 15.815)

Lot 3: omgevingswerken
Geraamd: 36.352. (Stad: 1.345)
Gegund: 24.072. (Stad: 890)
Uitgevoerd: 24.072. (Stad: 890)

Lot 4: hoogspanningscabine en aansluiting
Geraamd: 36.300 en 8.649. (Stad: 4.256 en 8.649)
Gegund: 27.878 en 8.649. (Stad: 3.944 en 8.649)
Uitgevoerd: 24.853 en 8.649. (Stad: 919 en 320)

Lot 5: terreinafsluiting
Geraamd: 60.061. (Stad: 3.970)
Gegund: 33.653. (Stad: 2.993)
Uitgevoerd: 30.788 (Stad: 1.139)

Nu een samentelling van de vijf loten.
De raming bedroeg 845.636 euro. Kortrijkzanen zouden daarvan 44.286 euro uit eigen zak betalen.
Bij de gunning bleek het te gaan om 858.636 euro, met als stadsaandeel 44.760 euro.
Uiteindelijk kwam de eindafrekening op 911.624 euro, met als stadsaandeel slechts 33.730 euro.

P.S.
De papieren pers mag die cijfers gerust overnemen.

Er komt ook nog wat kommentaar. Zeker weten: met de verwerving van de grond erbij gerekend en nog zo een en ander (erelonen, werkingskosten, veiligheidscoördinator) kost het doortrekkersterrein 1,5 miljoen euro. Zeker weten doen we nooit.