Hoeveel kost dat doortrekkersterrein nu eigenlijk (3) ?

Dat we het nog niet weten, en waarschijnlijk nooit zullen weten !
Nadat we hier in een vorig stuk openlijk twijfelden over een bepaald officieel cijfer van het stadsbestuur heeft de dienst Facility ons gelijk gegeven en daarom aan KW een nieuw overzicht van de inkomsten en uitgaven bezorgd.

De aanleg van het doortrekkersterrein voor nomadische stammen in Heule kost nu in het totaal (de vijf loten samen) 976.533 euro. De infrastructuurwerken alleen al: 460.756 euro. Ten overstaan van het oorspronkelijke bedrag dat ooit in de stadsbegroting stond ingeschreven (825.000 euro) gaat het om een stijging van 18,3 procent. (Vandaag stemt de gemeenteraad over een begrotingswijziging van + 113.210 euro.) Ten overstaan van de raming bij het uitschrijven van de gunningen zien we een stijging van 15,4 procent. En ten overstaan van de ingediende offertes: 13,7 procent.
Die eindafrekening moet dus wel degelijk opnieuw voor de gemeenteraad komen.

Is hiermee nu alles gezegd?
Maar neen. Het bedrag 976.533 euro slaat enkel op de aanleg van het terrein, het dienstgebouw, de omgevingswerken, de hoogspanningscabine en de terreinafsluiting. Maar vorig jaar in de herfst is het het zigeunerpark even gesloten om enkele aanpassingswerken uit te voeren. De kostprijs daarvan kennen we niet en zit hoogstwaarschijnlijk nog niet verrekend in de officiële cijfers.
Om dat terrein aan te leggen had men natuurlijk vaste weidegrond nodig. De familie Sabbe kreeg voor die vervuilde grond een mooi prijsje: 318.000 euro.
976.533 + 318.000 geeft 1.294.533 euro. We zitten boven het miljoen. Voor onze oudere lezers, het gaat om euro.

Maar dat is nog niet alles.
Voorafgaand aan de aanleg van het terrein is er nogal wat studiewerk (met de nodige reisjes, buurtvergaderingen) verricht, door Stad en door Leiedal. Er waren natuurlijk architecten nodig en een veiligheidscoördinator. Het bedrag van die erelonen voor de architecten (er was sprake van 7 procent) kennen we helaas niet. Is het te gewaagd om bij die 976.533 nog 68.357 euro bij te tellen? Dan komen we aan een globaal totaal (inclusief de grond) van 1.362.890 euro.

Dat is even schrikken.
Hier ter redactie herinnert iedereen zich nog goed dat gewezen schepen Frans Destoop (de initiatiefnemer) ooit voorspelde dat het terrein zoiets van 6.250 euro per standplaats (daar er zijn 20 van) zou gaan kosten. Zonder de erelonen mee te tellen komen wij aan 64.726 euro. (Dat is de helft van de prijs een kleine woning.)

Niet schrikken nu.
Zo’n woonwagenterrein krijgt subsidies van de Vlaamse regering, met andere woorden van de belastingbetalers in Kortrijk en heel Vlaanderen. 90 procent. De verwachte subsidies bedragen nu 940.420 euro. (Daarvan is reeds 813.876 euro goedgekeurd.)
Oorspronkelijk dacht men dat het stadsaandeel 82.500 euro zou bedragen. Nu is dat herleid tot 36.132 euro. Dat komt omdat schepen Jean de Bethune (voorzitter van de provincieraad) 50.000 euro subsidie kon uit de wacht slepen bij de Bestendige Deputatie.
Hoeveel Vlaamse subsidie Stad kreeg voor de verwerving van de grond weten weten we niet. Waarschijnlijk ook 90 procent.

Ten overvloede nog dit.
In die subsidies is ook een deel verrekend voor de gedane werkingskosten. Werkingskosten. Gaat dat over honoraria?
Het bedrag dat in aanmerking komt voor een toelage wordt namelijk vermenigvuldig met factor 1,07.
Bijvoorbeeld. Het dienstgebouw kostte 427.432 euro. (Ongeveer de prijs van een grote woning in Kortrijk. Dus dat klopt.) Dat bedrag vermenigvuldigen met 1,07 en daarop 90 procent berekenen. Subsidie: 411.617 euro. Stadsaandeel: 15.815 euro.

Tot daar voor vandaag.