Een warrig verslag over de laatste gemeenteraad

Eigenlijk mogen we dat niet meer doen. Zo’n jonge debutant naar de Kortrijkse gemeenteraad sturen.
Onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) kwam gisteravond laat (11u38′) helemaal ontdaan onze redactielokalen binnengestrompeld.
Er kwam zelfs een huilbui bij te pas toen hij vertelde dat hij niet mocht plaatsnemen op de eerste rij. Die was helemaal vrij gehouden voor de geschreven pers. Op niet minder dan acht (!) stoelen lag een bordje met daarop in grote rode letters: “VOORBEHOUDEN PERS”. En aangezien (SBJ) nog niet is geaccrediteerd was er geen enkele van de drie aanwezige concullega’s zo vriendelijk om hem toch maar aan hun zijde uit te nodigen. Wat kunnen media-jongens onder mekaar toch hard en zonder mededogen zijn!

(SBJ) bracht wel breaking news mee. Claudio Dell’Anno heeft de waarborg van 100.000 euro niet betaald, niettegenstaande Stad hierbij met een rechtszaak heeft gedreigd. Burgemeester Lybeer meldde toen triomfantelijk dat Claudio was overstag gegaan.

(SBJ) dacht traditiegetrouw van na die lange zitting in een naburig café nog een praatje te slaan met de raadsleden maar iedereen stoof onmiddellijk naar alle kanten uiteen. (Zonder het te beseffen heeft onze stagiair hierbij een niet onbelangrijke vaststelling gedaan. Er heerst geen amicale sfeer meer binnen de Raad, en zelfs niet meer binnen de fracties. Het VB uitgezonderd.)

De gemeenteraad had nog veel langer kunnen duren.
Over een hele serie agendapunten nam er gewoon niemand het woord. Over het jaarverslag 2009 van de machtige intercommunale Leiedal: geen woord. Er lagen nog vele jaarverslagen van gemeentelijke vzw’s op tafel: Cultuurcentrum, Stedelijke Musea, Feest in Kortrijk, AGB Buda, Sportplus, Ontmoetingscentra, de Warande, Toerisme, Erfgoed. Niemand stak zijn vinger omhoog. En (SBJ) was verder helemaal ontdaan over het feit dat er zelfs geen woord werd gewisseld over de jaarrekening en de budgetwijziging van het OCMW. We hebben het hier namelijk over een budget van 49 miljoen en een wijziging ten bedrage van 10 miljoen. Zelfs OCMW-voorzitter Francesca Verhenne had er geen moeite mee.
Over de jaarrekening van Stad (130 miljoen in gewone en 62 miljoen in buitengewone dienst) bracht enkel raadslid Marc Lemaitre (SP.a) een opinie uit. De fractieleiders van de regerende coalitie (Pieter Soens voor de CD&V) hadden niets te vertellen. Normaliter spreekt VLD’er Koen Byttebier dan een dankwoordje uit.
We hebben een geograaf in de Raad. Carl Decaluwé, specialist in wonen, niet gehoord over de herziening van het ruimtelijk structuurplan of over het RUP van AZ Groeninge.

(SBJ) kon niet zwijgen over het gedrag van raadslid-minister Q.
Collega Moniek Gheysens mocht niet naast hem plaatsnemen, want daar lagen zijn papieren. Zij ging dan maar zetelen op de plaats van Elisabeth Van Damme. (Zullen de naamstemmen dan weer niet kloppen? Eén afwezige heeft meegestemd?) Quickie kwam een uur te laat en begon onmiddellijk te twitteren. Plaatste klokslag 20 uur zelfs een foto van Stefaan De Clerck en het schepencollege op Tinternet. Haalde om 20u40′ zijn laptop boven. Tot 21u25′. Begon daarna weer te tokkelen op zijn klein machientje. En toen hij samen met minister De Clerck vroegtijdig (11u10′) verdween, liet hij een hele stapel documenten (16 cm hoog) van de Raad gewoon liggen. Zomaar. Samen met nog wat papierafval. Gescheurde enveloppes. Een ware papierslag die (SBJ) bij het aanschouwen ervan compleet overstuur bracht.

Cordon

Onze (SBJ) zegt dat hij nooit zou kunnen functioneren in de politiek.
En hij vertelt, nu heel boos. Over een voorstel van VB-fractieleider dat het niet heeft gehaald. Het zit zo. Voor de Algemene Vergaderingen van intercommunales zendt de gemeenteraad altijd een vertegenwoordiger uit, met een mandaat. (Wat voor een weet er niemand.) Dat is altijd iemand van de meerderheid. In feite mag men er twee tot vier sturen. Dus bijvoorbeeld ook iemand van de oppositie. Dus stelt Maarten Seynaeve voor om dat nu maar een keer te doen. Hij krijgt geen gehoor. 22 stemmen tegen, ook vanwege de VLD. De progressieve fractie (7 stemmen) onthoudt zich. Dit wordt een ‘cordon sanitaire’ genoemd. Welnu, hoe jong (SBJ) ook is, toch herinnert hij zich goed dat zowel de VLD als de SP.a vroeger jaren altijd tevergeefs hebben gepleit en gesmeekt om toch maar minstens een raadslid-vertegenwoordiger uit de oppositie naar die Algemene Vergaderingen te sturen. Ja. Maar toen zaten die partijen nog in de oppositie.
Ja (SBJ). Een journalist én politiek, dat gaat niet samen.
Probeer nu maar eens in de volgende edities van deze elektronische krant wat objectieve verslaggeving te brengen van die Raad van 10 mei. Samen met die van december – bespreking van het stads- en OMW-budget – is die van mei de belangrijkste van het jaar.

Toen (SBJ) naar huis trok, kon er toch nog een lachje vanaf.
De Raad heeft een motie van 11.11.11 (niet van een raadslid) algemeen goedgekeurd. Ook zonder enige opmerking. Onder de titel “De tijd dringt” verklaren de Kortrijkse raadsleden zich solidair met iedereen die zich inzet voor het behalen van de acht Millenniumdoelstellingen van 2000. Die zijn gericht op het uitbannen van de armoede tegen 2015. We kijken ernaar uit, naar de zitting van mei 2015.

P.S.
De zitpenning bedraagt nu zoiets van 185 euro. Ook voor de raadscommissies die soms nauwelijks 15 minuten duren.