Onze vrienden, de nomaden (1)

Het doortrekkerterrein voor woonwagenbewoners op Heule-Watermolen (het enige in West-Vlaanderen) is ongeveer zes maanden operationeel. Bij die gelegenheid heeft Stad door een studente criminologie (Lotte Meersman) een onderzoek laten uitvoeren naar de impact van zigeunerpark op de omgeving. De komst van dat terrein op die plaats heeft indertijd nogal wat commotie teweeggebracht. Een heuse protestgroep liet het zelfs (met veel onkosten) laten komen tot een zaak bij de Raad van State. Uit het tussentijds rapport dat nu voorligt blijk duidelijk dat de gemoederen bedaard zijn.

Volgens “Het Laatste Nieuws” is nu nog slechts drie op tien van de ondervraagden gekant tegen het doortrekkersterrein. “Het Nieuwsblad” houdt het bij een kwart. Hierna wat meer accurate gegevens.
Vóór de opening van het terrein waren er 34,8 procent van de ondervraagden absoluut gekant tegen de komst van het terrein (5,2 waren toen pro), en 20 procent eerder tegen. NU staan er nog 28,8 procent negatief tegenover, en blijven er toch nog 46,6 procent met gemengde gevoelens tegenaan kijken. Zelfs 20 procent vindt dat terrein nergens voor nodig, en nog altijd voelen 40 procent er zich minder veilig door. “Voelen”. (Tot op heden was er nauwelijks iets van gerelateerde criminaliteit te bespeuren.) Uiteindelijk staan er NU 16,9 procent van de respondenten volkomen positief tegenover het terrein. Maar het overgrote deel is eigenlijk noch voor-, noch tegenstander. En 7,6 procent heeft er geen mening over.

Non-respons

Maar vooraleer verder te gaan over het rapport, iets over de gevoerde enquête zelf.
1.302 omwonenden kregen de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. Slechts 118 hebben dit gedaan. Er is dus een non-respons van bijna 90 procent ! Wekenlang konden belanghebbenden hierop repliceren. Is dat niet merkwaardig? Voor een thema dat zo de gemoederen heeft beroerd? (Vergelijk met de recente bevraging over de Kortrijkse website: een respons van 33 procent.) De uitleg die de onderzoeker geeft klinkt merkwaardig: “Hoogstwaarschijnlijk te verklaren door het feit dat het onderwerp niet iedereen interesseert.”
Zijn de omliggende bewoners het onderwerp misschien een beetje beu? Moedeloos geworden? Het zigeunerkamp ligt er nu toch. Dacht men dat de anonimiteit niet gewaarborgd zou zijn? (Het rapport rept daar niet over. Men kon ook online antwoorden.) Of moeten we de reden van de non-respons niet gewoon zoeken bij het feit dat op Heule-Watermolen nogal wat bejaarden wonen? Opvallend: hoeveel respondenten nergens een mening over hebben. Oudjes???

Unieke bezoekers

Volgens “Het Laatste Nieuws” ontving men 192 zigeuners gedurende de periode oktober-maart. “Naast Fransen, ging het vooral om Nederlanders, Noren, Belgen en Slovaken”. De juiste volgorde volgens de identiteit van het gezinshoofd is en volgens kortrijkwatcher : Fransen (30), Belgen (15), Noren (5), Nederlanders (3) Slovaken (1!). Het totale aantal unieke woonwagenbewoners bedroeg 192, verdeeld over 54 gezinnen (35 van het type ROM, 19 “voyageurs”). Men telde 79 kinderen, waarvan 34 met onbekende leeftijd.
192 unieke bezoekers? Wat betekent dat? Als we (kortrijkwatcher) in het rapport het aantal doortrekkers per maand optellen, komen we uit op 292.
De topmaand was december 2009 met 66 doortrekkers en 24 woonwagens.

(Wordt vervolgd.)

Bron
Schepen van Welzijn Filip Santy. Bedankt !