Onze vrienden, de nomaden (2)

Enquêtes kunnen toch raar zijn, zowel inzake de vragen als de antwoorden. En de toelichting.
Het onderzoek naar de impact van het doortrekkersterrein op de omwonenden van Heule-Watermolen kreeg 118 ingevulde vragenlijsten op 1.302.
Zie nu eens deze vragen.

12. Wat is uw mening (NU) ten opzichte van het terrein?
– Ik sta positief: 16,9 %
– Ik heb gemengde gevoelens, ben wat bezorgd: 46,6 %
– Ik sta negatief: 28,8 %
– Ik heb er geen mening over: 7,6 %

De respondenten “met gemengde gevoelens” moesten over naar vraag 13: “Met welke stellingen gaat u akkoord?” (Meerdere antwoorden waren mogelijk.)
– Woonwagenbewoners hebben ook het recht op een woonplaats: 61,8 %
– Door het doortrekkersterrein kan efficiënter opgetreden door de politie: 52,7 %
– De overlast op andere plaatsen in de stad wordt erdoor beperkt: 50,9 %
– Ik heb het gevoel dat er meer controle mogelijk is door de wettelijke regeling van het terrein: 38,2 %
– Ik heb schrik dat mijn kinderen in contact komen met rondhangende woonwagenbewoners: 16,4 %
– Nu hebben de bewoners eindelijk de voorzieningen waar ze recht op hebben: 29,1 %
– Er is meer lawaai in de omgeving: 5,5 %
– Ik voel mezelf minder veilig: 40 %

De absolute voorstanders van het terrein moesten spoorslags naar vraag 14 met ongeveer dezelfde stellingen als in vraag 13.
90 procent van die respondenten zijn principieel van mening dat zigeuners recht hebben op een woonplaats, zonder steeds verjaagd te worden. 75 procent vinden dat de overlast elders erdoor wordt beperkt.
In toelichting van het rapport staat dat 16,9 procent van de voorstanders als argument aangeven dat woonwagenbewoners dezelfde woonrechten hebben als mensen die in een vast huis wonen.

De negatievelingen kregen vraag 15 voorgeschoteld: “waarom bent u tegen?”
– Ik voel me minder veilig: 76,5 %
– Ik heb het niet voor woonwagenbewoners: 50 %
– Ik vind het niet nodig dat er een terrein is:50 %
– Er is slecht beheer van het terrein door de stad: 47,1 %
– Er is meer lawaai in de omgeving: 17,6 %
– Ik ben zelf slachtoffer van kleine criminaliteit door de bewoners van het terrein: 5,9 %
– Andere…: 41,2 % (Geen van die antwoorden in het rapport.)
De toelichting van het rapport geeft aan dat 28,8 procent van de tegenstanders als voornaamste reden een gevoel van onveiligheid aangeven. En dat 1 procent het slachtoffer was van kleine criminaliteit.

De respondenten zonder mening werden gevraagd om naar vraag 16 over te gaan.
En daar moesten ze over bepaalde uitlatingen toch een mening geven, waarmee zij helemaal akkoord (of niet) konden gaan, of waarover ze weeral geen mening hadden.
Voorbeeld. “Er is nu meer dynamiek in de buurt (muziek, feest)”. Geen mening: 24,6 procent. Niet of helemaal niet akkoord: 70,4 procent. Helemaal akkoord: 3,4 procent.
En 11 procent van de mensen zonder mening durven hun kinderen niet meer alleen op straat laten. Maar 28,8 procent hebben daar geen mening over. Terwijl 31,3 procent “zonder mening” zich meer op hun gemak weten nu er controle plaatsvindt.

Criminaliteit?

Men was daarvoor nogal bevreesd. Wat zegt het rapport?
“Oorspronkelijk werd voorzien om ook de politionele gegevens in een statistische tabel op te nemen. Na contacten met de politie bleek dit niet nodig te zijn. Ze zijn in de eerste zes maanden met drie kleine feiten geconfronteerd die een directe link hadden met het terrein, waarvan er slechts één PV is opgemaakt. De politie heeft ook amper klachten of meldingen van burgers ontvangen. Dit met uitzondering van twee meldingen voor nachtlawaai en eentje voor het lozen van afval op de omliggende erven.”
P.S.
In het nabije Ring Shopping Center is de bewaking met twee personen versterkt.