Een beetje verlaat maar accuraat bericht over het VOKA-casinogebouw

Al in maart (straks weet u waarom) gaven we aan onze jonge stagiair-beroepsjournalist (SBJ) de opdracht om na te gaan wat er daar zoal gebeurt in dat statige gebouw aan het Casinoplein 10. Zonder te weten waarvoor het zou kunnen dienen door Stad gekocht in juni 2009 aan VOKA, een soort vakbond van kleine ondernemers.
Vandaag pas verscheen in “Het Nieuwsblad” een ultra-bondig bericht dat enig licht werpt op de zaak.
Letterlijk citaat en onverkort: “Voka, de vroegere Kortrijkse Kamer van Koophandel, zal enkele maanden later dan gepland verhuizen uit het gebouw op het Casinoplein. In principe moest dat gebeuren tegen de vakantie. Voka moet nu een schadevergoeding betalen aan de nieuwe eigenaar, de stad Kortrijk.”

Onze (SBJ) wenst hierbij wat correcties en aanvullingen te maken. Het is een pietje-precies.
VOKA (Kortrijk) is eigenlijk een samensmelting van meerdere Kamers van Koophandel (hier uit onze provincie) met het vroegere Vlaams Economisch Verbond. (SBJ) kent zelfs de betekenis van het letterwoord. Ten tweede moet Voka aan Stad geen “schadevergoeding” betalen, maar wel een “bezettingsvergoeding“. (SBJ) kent zelfs het juiste bedrag.

Hierna dus enige duiding bij het stuk uit “Het Nieuwsblad”.
Bij akte van 11 juni 2009 ging de Stad over tot aankoop van het gebouw op het Casinoplein. Voor een bedrag van 1,57 miljoen. Zonder de kosten. Tegelijk verwierf Stad nog een zgn. dokterswoning in de buurt voor 286.957 euro. En Parko kocht nog een kantoorgebouw van Voka voor 334.783 euro. Totaal 2.2 miljoen euro cadeau van burgemeester Stefaan De Clerck aan Jo Lybeer. Zonder de kosten. De Voka-bestuurder zette de burgemeester onder druk met de dreiging te verhuizen naar Roeselare. In de gemeenteraad stemde de gehele oppositie tegen de aankoop, voornamelijk omdat Stad niet wist (en nog niet weet) wat aan te vangen met het hoofdgebouw.
DAT IS DUS ECHT WAAR. Geen Kortrijkzaan die dat weet.

Voka had dat geld nodig om aan President Kennedylaan een nieuw operationeel centrum te bouwen. Op grond van buur intercommunale Leiedal. Deal! Winwinsituatie.
De bouwvergunning dateert van 16 september 2009. Maar al in maart van dit jaar constateerde Voka dat hun nieuwe kantoren niet zouden klaar komen tegen de voorziene datum van 1 juli 2010. De aankoopakte van de Voka-gebouwen stipuleerde immers dat Stad én Parko in het genot zouden treden van de eigendommen vanaf die datum. Voorts werd in die akte nog voorzien dat Voka de gebouwen kon blijven bezetten tot eind dit jaar mits in de periode 1 juli-30 september een bezettingsvergoeding te betalen van 10.000 euro per maand en in de periode 1 oktober-31 december van 12.000 euro per maand.

Met brief van 12 maart 2010 vraagt Voka om de gebouwen te kunnen blijven bezetten tot eind augustus. Door het barre winterweer verloor men 7 weken in de planning. Het schepencollege kon daar pas op 12 mei mee akkoord gaan en liet aan Voka weten dat daarvoor 20.000 euro zou moeten betaald worden. De vergoeding is te verdelen onder een aandeel voor Stad (16.956 euro) en Parko (3.043 euro).

Kortrijkwatcher vraagt nu nog eens uitdrukkelijk aan medewerker (SBJ) om ter plekke de toestand te gaan verkennen. Wie zit waar?
Want bij de aankoop van de gebouwen was bedacht dat het heel goed mogelijk was dat er op het Casinoplein kantooroppervlakte (en zes parkeerplaatsen) zou verhuurd worden aan een soort secretariaat van onze eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
Een eurometropool waarvan nog altijd niemand weet wat die uitricht. Een grensoverschrijdende praatbarak die pas onlangs een algemeen directeur kreeg aangesteld. Stef Vande Meulebroucke zal evenwel pas in september een bureau betrekken op Casinoplein 10. Zijn die andere vier vacatures al ingevuld? Wie zit er daar nu eigenlijk allemaal in dat schoon gebouw, om wat te doen?

P.S.
Raar. Op de website van Voka-West-Vlaanderen geen woord over dit alles.
Maar het meest rare is dat het VOKA-gebouw geen bezoek krijgt. Dat nieuwe centrum kan evengoed virtueel bestaan.