Highlights uit de gemeenteraad (deel 1)

Q krijgt meer tijd
Zoals hier al uitgelegd, hadden de Kortrijkse kandidaat-raadsleden voor de federale verkiezingen gisteravond in het stadhuis weinig zin om mekaar te feliciteren met hun persoonlijke uitslag. Noch voor, noch na de raadszitting van 14 juni. Voor de aanvang van de vergadering evenwel was er eventjes wat gekeuvel tussen schepen Guy Leleu en raadslid Antoon Sansen. Het vermoeden rees dat Lieven Lybeer niet meer zolang waarnemend burgemeester kan blijven. Zijn plaats terug zal moeten afstaan aan Stefaan. En minister Vincent Van Quickenborne zal nu ook wat meer tijd vinden om zich bezig te houden met de gemeenteraad, zo meent Leleu. Iets wat Sansen dan weer niet zo goed vindt. (Bron: het live-verslag van waarnemer Axel Weydts op http://axelweydts.wordpress.com)
Ter info. Minister Q is gedurende héél de raadszitting continu en druk bezig gebleven met zijn laptop.

Aktename van een ontbrekend document
Je acht dit toch niet voor mogelijk?
Bij punt 1 vroeg het College aan de raadsleden om akte te nemen van het jaarverslag 2009 van Psilon (het crematoriumbeheer). Welnu, de raadsleden hebben dit verslag nooit gekregen. En het document stak ook niet in de dossiers die ter inzage liggen op het stadhuis. (Dit is hier op KW al een week geleden gesignaleerd.)
Raadslid Maarten Seynaeve (VB) is de enige die dit euvel heeft opgemerkt! Onvoorstelbaar. Voorzitter Lieven Lybeer is stomverbaasd en ziet zich na enige aarzeling genoodzaakt om het punt uit te stellen tot volgende maand. Ongelooflijk. Niettemin vindt Lybeer het toch gepast om drie vertegenwoordigers van de Raad naar de Algemene Vergadering van Psilon te sturen. Nota bene met een mandaat om de agenda van die vergadering goed te keuren. Een agenda waarbij juist de jaarrekening van Psilon wordt besproken…
Hetzelfde probleem doet zich voor met het ontbrekende jaarverslag van Gaselwest, maar voorzitter Lybeer rept er niet over. De toelichting van schepen Guy Leleu wordt op alle banken in een staat van opperste verveling aangehoord.

Minister Stefaan De Clerck even weg
Alreeds bij het begin van de zitting wordt de minister naar buiten gevraagd voor een interview met een reporter van het TV-station “Le Nord-Pas de Calais”. Niemand weet waarover dat zou kunnen gaan. Overigens verdwijnt Stefaan meerdere malen uit de zitting. Naar schatting is hij in het totaal nauwelijks één uur aanwezig geweest. (De zitting duurde drie uren.)

Lieven Lybeer ook nu en dan even weg
Het is potsierlijk. Omdat hij voorzitter is van een of andere organisatie (bijvoorbeeld de cvba Makkie) moet hij zich terugtrekken bij agendapunten waarop zo’n door Stad gesubsidieerde onderneming uit de sociale economie iets wil gedaan krijgen van Stad. Hij laat zich dan vervangen door het oudste lid van de Raad, in casu Tone Sansen. Gevolg: niemand van het College kan een accuraat antwoord geven op gestelde vragen, want de meest deskundige in de materie is er niet.
Maar waarom is Lybeer – toch voorzitter van Psilon – dan niet even naar buiten gegaan bij de bespreking van het jaarverslag? Burgemeesters of schepenen zouden gewoon geen bestuurslid mogen zijn van gemeentelijke VZW’s of intercommunales. In het College keren ze namelijk hun eigen vereniging subsidies of werkingstoelagen of waarborgen of leningen toe. Verlaten ze dan ook de vergadering?

Koen Byttebier blijft een sfynx
Raadslid en VLD-fractieleider is voorzitter van de vzw Feest in Kortrijk. De afsprakennota van zijn organisatie met Stad is een agendapunt. Het raadslid zegt zoals steeds geen woord, ook niet na een vraag van Eric Flo. (Moest Koen bij dit punt ook niet de zaal verlaten?)

Openbaarheid van bestuur? Ja, maar te gepasten tijde
Raadslid Marc Lemaitre (SP.a) heeft ook dat document ontdekt waarbij in een topvergadering van schepenen en ambtenaren (“Forum” genaamd) de mogelijkheid wordt geopperd dat er geen politiekantoor komt op Kortrijk Weide. Lieven Lybeer is verbaasd dat het verslag van die vergadering in een dossier stak. Maar hij wil op de vraag of men nu al of niet de gronden aldaar zal aankopen te gepasten tijde antwoorden.
Waarnemend burgemeester zal ook te zijner tijd de Raad inlichten over de verhouding Stad-KV Kortrijk. (Zie infra.)