OCMW richt een vervoersdienst op

Ter stede bestaan er reeds allerhande mogelijkheden voor betaalbaar vervoer van minder mobiele personen. Bijvoorbeeld de Mindermobielcentrale, de vzw Oppas en Vervoer, de vzw Mobilitas, de Dienst Aangepast Vervoer van de vzw Heilig Hart. In 2003-2004 namen het OCMW samen met het stadsbestuur het voortouw om alle mogelijke Kortrijkse initiatieven vanuit één loket te dispatchen. “Dit is helaas niet gelukt,” zo constateert het OCMW nu pas.

In de tweede helft van 2008 startte het woonzorgcentrum Sint-Jozef en het lokale dienstencentrum De Zonnewijzer een proefproject om de bestaande liftbus optimaler in te zetten door dagelijks vervoer te organiseren met vrijwillige chauffeurs. Na anderhalf jaar werking kwam het OCMW nu tot een evaluatie. (Intussen heeft de OCMW-raad wel al in maart beslist om twee nieuwe liftbussen aan te kopen voor 2 maal 50.000 euro.)

In 2009 werden in totaal 1891 personen vervoerd. De Zevenkamer regelde bijvoorbeeld 48 ritten (turnen, contactnamiddagen), de Zonnewijzer trok er 30 keer op uit (wandelclub, uitstapjes, feestmenu’s, ontspanningsnamiddagen). Wat leert de evaluatie van het proefproject zoal? Er is toch nogal wat storend ad hoc gebruik, in de zin van “het is mooi weer dus we gaan naar zee”. En frequente gebruikers durven hun ontevredenheid uiten als ze enige tijd moeten wachten. De reservatie via Outlook-agenda is amateuristisch. Enkele vrijwillige chauffeurs haakten daarom af. Maar goed, de liftbus wordt op werkdagen heel frequent gebruikt en de hoge nood aan een vervoersdienst blijft.

Nieuwe werkingsprincipes
Eén van die principes is heel bijzonder. Voor individuele gebruikers zal men op basis van de Tinetti-test (evaluatie van balans en gang) beslissen wie in aanmerking komt. (Bij welke score? 26 of minder?)
Maar in het algemeen bestaat de doelgroep uit bewoners van een woonzorgcentrum, de gebruikers van het Achturenhuis en andere buurthuizen, de gebruikers van een dienstencentrum voor zover ze wonen in groot-Kortrijk wel te verstaan. Minder mobiele individuele gebruikers kunnen vooral van de dienst genieten voor het “maaltijdgebeuren”.
Het vervoer voor groepsactiviteiten primeert op individuele wensen en is dan ook kosteloos. Nog kosteloos is de deelname van thuiswonenden aan contactnamiddagen voor 75+ers en feestmaaltijden. Betalend is de deelname van thuiswonenden aan maaltijden, pedicure, haarkapster, voordracht, bewegingsmoment. Heen en terug kost 1 euro.

De twee nieuwe liftbussen krijgen een standplaats aan de woonzorgcentra De Weister en Biezenheem.
Waarschijnlijk zal men in 2012 nog een extra bus aankopen voor de Nieuwe Lente in Heule.

Wanneer kunt u in de reguliere pers meer vernemen over deze nieuwe vervoersdienst?
Het initiatief wordt operationeel vanaf 1 oktober. In september start een gerichte campagne over zowel de vervoers- als de nieuwe boodschappendienst.