Fotograaf Michiel Hendrickx mag ook meedoen, zonder offerte

Hier is al een keer of twee gemeld dat Kortrijk van plan is om een serie luxueuze publicaties te wijden aan grote stadsprojecten. Twee per jaar. Dit jaar verwachten we maar één zo’n cahier, en dat zal gaan over – raad eens – K in Kortrijk. Om de schijn van stadsreclame voor het winkelcentrum te vermijden zal men het waarschijnlijk hebben over “de Bijstandsite”. Deze eerste publicatie mogen we verwachten na het zomerverlof, iets wat voor K in Kortrijk qua marketingmoment heel goed zal uitkomen.

Een zgn. klankbordgroep heeft recent uit drie ingediende offertes de uitgave (en verspreiding) van het eerste (alleen dat?) themanummer gegund aan de bvba Stichting Kunstboek uit Oostkamp. Voor een bedrag van 10.067 euro.
Het basisconcept en de vormgeving van de hele reeks is in handen van Koen Bruyneel uit Kortrijk. 4.094 euro. (Enkel voor het eerste nummer?)

De fotograaf nu.
Voor het eerste nummer werden 7 kandidaten aangeschreven, zo zegt het College. Het waren er 8, want Michiel Hendrickx kreeg op zijn adres in Gent ook de gelegenheid om een offerte in te dienen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij liet evenwel weten (hoe? mondeling? schriftelijk?) dat hij “bereid is mee in te stappen in het project tegen een billijke vergoeding“. En: “als het onderwerp gepast is”.

Michiel waant zich een god, en is hier god.

De klankbordgroep vindt dat er in de toekomst “een andere overeenkomst met Hendrickx mogelijk is, naargelang onze relevante vraag op het gepaste tijdstip”. DAT MAG NIET. De wet op de overheidsopdrachten schrijft voor dat een openbaar bestuur bij werken, leveringen en diensten vast moet houden aan het concurrentiebeginsel . Ook god Michiel moet dus gewoon zoals iedereen een offerte indienen en de klankbordgroep dient die dan te beoordelen op basis van een puntenstelsel. Van een “billijke vergoeding” kan geen sprake zijn.

Voor de foto’s in het cahier over de Bijstandsite waren er zes inschrijvingen. David Samyn uit Bellegem komt het best naar voor als fotograaf “omwille van de aard en de sfeer van zijn foto’s die overeenkomen met de gewenste uitstraling van het themanummer rond K in Kortrijk”. 2.268 euro.
Totale kostprijs voor het eerste nummer: 16.431 euro. (Zonder de honoraria van de klankbordgroep.)

Het toppunt van galgenhumor is dat voor de verspreiding van het eerste cahier over K in Kortrijk ook de Kortrijkse handelaars zullen gevraagd worden om daaraan mee te werken !
Mogen we nog eens de verwachting uitspreken dat wij allen in die publicatie niets of niet veel zullen kunnen lezen over:
– Het relaas van de geheime besluitvorming over de komst van het megawinkelcentrum? (Men had oorspronkelijk heel andere plannen met de “Bijstandsite”.)
– De publieke financiering (miljoenen!) die gepaard ging met het optrekken van het complex.
– Een architecturale bespreking van het shoppingcenter en de omgeving, zoals bijvoorbeeld die recensie van Koen Van Synghel in “De Standaard” van 23 maart.
– Een overzicht van de leegstand en faillissementen in de buurt.
– Een voorlopig koopstromenonderzoek.