De kosten voor de opening van het winkelcomplex K in Kortrijk

Waarschijnlijk zullen we het na de congé helemaal juist te weten komen.
Bij de openingsvierdaagse (donderdag 11 tot en met zondag 14 maart) meldden diverse media dat er dagelijks 80 tot 90 politieagenten in de weer waren, ook personeel uit aangrenzende zones en federale politie. Dat moet enorm gigantisch veel geld gekost hebben, aan overuren en zondagswerk. (Politie houdt daar wel van.)
Eindelijk is er een (politie)raadslid opgedaagd om hierover een schriftelijke vraag te stellen in “het bulletin van vraag en antwoord” van de politiezone Vlas. Met name Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang.

Raadslid Bart Caron deed dat al een keer op 7 april. Kreeg in het Bulletin van mei – van Stad – een leugenachtig antwoord, maar zijn vraag was een beetje verkeerd geformuleerd: of Stad mee heeft geïnvesteerd in de promotiecampagne van K ter gelegenheid van de opening?
Het antwoord was dat er geen financiële bijdrage is geleverd. In de promotiecampagne. Stad zou enkel gezorgd hebben voor communicatie op de website, op de ledwall en in de stadskrant. Alsof dat niets kost. Ook waren er flankerende maatregelen getroffen om de opening in goede banen te leiden.
Ja. Weet u welke diensten er zoal werden ingeschakeld? In de promotiecampagne.
De dienst preventie (stadswachten), de directie communicatie en recht, de dienst evenementen, de directie mobiliteit, de cel protocol. Kost allemaal niks hoor.

Wat een leugenachtig antwoord. (Wie is daar verantwoordelijk voor?)
We sommen hier nog even de gekende kostenramingen voor Stad op, bij de opening dus. Afgezien van de promotiecampagne, wel te verstaan.
Alstublieft:

– gratis bussen, raming 6.000 euro, wel te verstaan.
– pendelbussen: 20.000 euro
– jobstudenten (via Parko): 2.300 euro
– broodjes voor de parkingwachters: 1.000 euro
– ziekenwagen Rode Kruis: 640 euro.

Dit alles is gebudgetteerd op art. 10440/124-06 van het project Imago.
Raadslid Caron kan nu een keer vragen naar de eindafrekening.
Na het verlof maken we dan de rekening. Och ja. Daarna nog de kosten van dat luxe-cahier over de “Bijstandsite” waarover hier al is bericht.
Unizo toch…