De laatste H.Mis in de Sint-Pauluskerk

Dat was vorige vrijdagavond, en zeer veel volk was er niet. Geen journalist te bekennen.
In dit elektronisch blad kon u op 31 maart als eerste vernemen dat de Sint-Pauluskerk op de Lange Munte zou worden onttrokken aan de eredienst en eigendom zou worden van Stad. Het godsvolk – nog steeds onderweg – wist nergens van, en de Kortrijkse burger evenmin. (Tot op de dag van vandaag staat deze beslissing nog altijd niet op de website ‘kerkinkortrijk’.)

De reguliere pers is toen het bericht gaan checken.
Op 2 april liet de pastoor Henri Vandeburie (ook herder van de parochie Sint-Elisabeth) in de papieren pers weten dat het ging om een roddel en dat hij zich met dit soort roddels niet bezig hield. Wel, meneer pastoor: ge moogt niet liegen. De kerkraad heeft al op 24 februari besloten om over te gaan tot een “desaffectatie” van het gebouw. En u hebt zelf bij brief aan de bisschop van Brugge gevraagd om over te gaan tot “opheffing” van de kerk. Reden waarom mgr. Rogerius Vangheluwe deze vraag op zijn beurt heeft doorgespeeld aan minister Bourgeois. De minister heeft de aanvraag bij ministerieel besluit van 30 maart toegestaan. Waarop de bisschop dan op 6 april een uiterst beknopt decreet heeft opgesteld om de procedure volledig af te maken. Zodoende kan het gebouw vanaf 1 juli een andere bestemming krijgen. Hier vindt u de documenten. Scrollen maar.

Vorige week woensdag 23 juni konden onze lokale persjongens bij de wekelijke persbabbel na de Collegezitting officieel van waarnemend burgemeester Lybeer vernemen dat het gebouw kosteloos in handen komt van Stad, maar dat men nog niet weet wat ermee aan te vangen. De pers heeft evenwel nagelaten om wat bijkomende vragen te stellen.
– Meneer de burgemeester, u weet nog niet wat ermee aan te vangen? Bent u een beetje gek? (Loco-burgemeester)
– Meneer de burgemeester, waarom mogen we dat nu pas weten? Mogen we die erfpachtovereenkomst van 1977 een keer zien?
– Meneer de burgemeester, is er binnen uw schepencollege geen overeenstemming over de bestemming van het gebouw?
– Meneer de burgemeester, u wou er toch een ACW-ontmoetingscentrum van maken? En schepen Jean de Bethune niet?
– Meneer de burgemeester, is het juist dat Stad zelf als eerste heeft aangedrongen op de overname van het gebouw?
– Meneer de burgemeester, zijn er kosten aan verbonden als men van het gebouw een o.c. wil maken? Is dat al begroot?
– Meneer de burgemeester, is het niet zo dat de kerkraad het gebouw wenst te verhuren?

Op enkele van die vragen volgt hierna een antwoord.

In Het Nieuwsblad (26.06) zegt Lieven Lybeer dat Stad niets hoeft te betalen omdat het kerkbestuur de erfpacht vroegtijdig heeft beëindigd. Dat heeft er niets mee te maken. Het is trouwens zo dat Stad zelf al lang geleden heeft aangedrongen op “ontkerkelijking” van Sint-Paulus. (Dixit deken Marc Ghesquière in Het Nieuwsblad van 2 april.)

De directie facility van Stad heeft op 31 mei een pré-quickscan uitgevoerd om de toestand van het gebouw te onderzoeken in verband met de herbestemming ervan. Alles zit snor. Het gebouw is instapklaar. Als men er een o.c./buurthuis/ bib wil vestigen, dan moet het enkel glas en wat schrijnwerk vervangen. Prijs: 28.000 euro. Er moet een W.C komen voor personen met een handicap. 5.000 euro. Er is wat los meubilair nodig. 29.000 euro. Om de akoestiek te verbeteren is een studie nodig. Kosten nog niet gekend. En als “investeringen eigen aan de bestemming” (bar, gordijnen, vergaderzalen, podium) voorziet men 50.000 euro. Voorlopig totaal alleszins meer dan 100.000 euro.
En wat gaat men doen met al die grond? (Van wie is die?) De totale oppervlakte van de site bedraagt, met inbegrip van de groenzone, bijna 20.000 m². Perceel van de kerk 3.939 m².

Eigenlijk zou de kerkraad het gebouw willen verhuren. Dat is beslist op een vergadering van de kerkfabriek op 17 mei.
De conciërgewoning is al verhuurd ! Wat vindt ons stadsbestuur daarvan? Bij een beëindiging van de erfpacht dienen toch alle gebouwen vrij te zijn van welke (gebruiks)rechten ook? Staat in de erfpachtovereenkomst van 1977.

Wanneer wordt het kerkgebouw plechtig “ontwijd”?
Kortrijkwatcher gaf hiertoe al op 5 april enkele suggesties in verband met het programma.