Stadsarchitect Vanacker nog niet helemaal met pensioen

Korte inhoud. Dan moet je niet verder lezen.
Stadsarchitect klust even bij. Staat niet in de pers.

Op 1 juli vertrok stadsarchitect Jean-Pierre Vanacker met pensioen. De lokale pers wuifde hem middels receptie en fotoboek uit en liet hierbij uiteraard niet na om te vragen hoe hij dacht te genieten van dat pensioen. In “Het Kortrijks Handelblad” van 2 juli kregen we bij deze het gebruikelijke antwoord van een pas gepensioneerde die nog veel van plan is. Jean-Pierre zal meer tijd vrij maken voor zijn kleinkinderen, wat meer reizen en zondagschilderen. Hij zal zeker niet in een zwart gat vallen en vreest zelfs dat hij dagen tekort zal komen.
Nu weten we waarom, terwijl de kranten daar geen melding van maakten.

Alreeds op 2 juni vroeg de intercommunale Psilon per brief aan het schepencollege en ongetwijfeld ook al vroeger mondeling aan Jean-Pierre zelf of de stadsarchitect kon verder gaan met zijn taak als projectleider bij de bouw van het nieuwe crematorium in het zuiden van de stad. Jean-Pierre heeft deze opdracht “positief aanvaard” om als zelfstandige verder in te staan voor de coördinatie en de supervisie van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden.
Financieel wordt deze inzet van de gepensioneerde geraamd op 12.000 euro per jaar. En zoals voorheen wordt de stadsarchitect op ruste bij zijn supervisie begeleid door een stel ambtenaren die zorgen voor de dagelijkse werfleiding, het administratief en technisch toezicht.

Dit is toch wel een zeer vreemde en unieke bedoening. De eerstkomende gemeenteraad van 12 juli moet aan deze ongebruikelijke carrièrrewending nog zijn fiat geven.
Psilon onderbouwt zijn vraag met de vaststelling dat Vanacker praktisch onmisbaar is. Hij is zeer deskundig en gedreven, heeft technisch inzicht, is onderhandelingsvaardig en historisch betrokken bij het project. “Het is geen evidentie,” zo stelt Psilon, “om een iemand met die kwaliteiten te zien vertrekken tijdens het lopende bouwwerk.” (Voorzitter van de intercommunale is waarnemend burgemeester Lieven Lybeer.)

Maar wat is er nu nog curieus bij deze zaak?
J.P.Vanacker was ook directeur van de directie Facility. Die draagt zorg voor het stadspatrimonium.
Wel, voor deze taak is hij als directeur blijkbaar zodanig onvervangbaar dat er voorlopig geen nieuwe aanstelling voor deze functie is voorzien. De teamchefs moeten maar wat meer eindverantwoordelijkheid op zich nemen. En Mathieu Desmet krijgt tijdelijk de titel “stadsarchitect ad interim”.
De vervanging van Vanacker was in de wervingsplanning wel voorzien, maar wordt niet uitgevoerd omdat het schepencollege nog broedt op een mogelijk nieuw organogram. “Facility” zal pas volgende zomer een nieuwe directeur krijgen.

Directies zonder directeur

Sinds de Machteld Claerhout netjes op een zijspoor is gezet, heeft “cultuur” ook geen directeur meer.
En bij “burger en welzijn” vertrekt Paul Demarez officieel op 1 september. Hij gaat al wel met verlof vanaf 9 juli ! Ook hij wordt voorlopig niet vervangen.
Wie zit er nu eigenlijk nog in de directieraad en het managementeam?

Kortrijk is een centrumstad maar ook een bedrijf. Drie bazen van drie grote productie-afdelingen of plants zijn gewoon weg.
Tot minstens de zomer van volgend jaar. ‘t Is niet te geloven. Maar dit is Kortrijk.