Als Stad Kortrijk persberichten verstuurt, naar wie is dat dan ?

Naar de pers zeker zult u nu zeggen, en het is nog bijna waar ook.
Laatstleden 30 juni heeft een ambtenaar (Tom Delmotte) nog enige mails verstuurd waarin hij – in naam van het schepencollege – een standpunt vertolkt over het oplopende conflict tussen het stadsbestuur en voetbalclub KVK. Naar ongeveer zestig adressen. Zestig ! Van minstens twintig namen hadden we in de verste verte nog nooit gehoord. (Zie ons stuk van 6 juli.)
Er steken dan ook obscure regionale freelancers bij (tot in Poperinge toe) waarvan we vermoeden dat ze niet eens een perskaart bezitten en in geen jaren nog een stuk hebben gepleegd in een of andere krant. We vonden zelfs nog een gepensioneerde in de adressenlijst. Er is ook iemand bij die wat schrijft voor een wandelkrant. We troffen een paar fotografen en een filmmaker aan. Van sommige namen vermoeden we dat het gewoon gaat om kennissen van de communicatieverantwoordelijke van Stad. Er worden advertentiebladen aangeschreven (Steps, Atlas). Vakbladen als “Bouwkroniek”, maar niet “Ondernemen”. Radio Be One, VBRO en Crazy kregen ook dat communiqué.
Wat verder opvalt is dat dezelfde media (WTV, Nieuwsblad, uitgeverij Roularta) meerdere malen worden gemaild op diverse URL’s.
En weet u wie er van ambtenaar Tom géén persoonlijk persbericht kreeg over de perikelen met de voetbalclub? Peter Lanssens, de meest ijverige persjongen van de editie Leiestreek van “Het Laatste Nieuws” !
Het wordt tijd dat men bij directie communicatie een keer de mailinglist turft en bij de tijd houdt.

Kortrijkwatcher stond ook niet op de lijst.
Maar veel erger is dat de fractieleiders en gemeenteraadsleden geeneens dat persbericht van 30 juni terzelfdertijd in handen kregen.
Op de volgende gemeenteraad van 12 juli zal Philippe De Coene (Sp.a) hierover interpelleren. In een franse colère ontsteken.

Ziehier zijn objecties:
“Op mijn mail van 30 juni kreeg ik geen antwoord. Ik heb meermaals geprobeerd de stadssecretaris te bellen, maar kreeg geen antwoord. Het is zeer vreemd dat de pers wel documenten mag ontvangen en de verkozen gemeenteraadsleden niet. Ik vraag me af op welke regel de stad zich baseert om geen informatie te verschaffen aan raadsleden. Dit lijkt me niet conform met de letter en de geest van het gemeentedecreet en ik zie me dan ook genoodzaakt de voogdijoverheid in te lichten van uw weigering om raadsleden in te lichten over uitgaande correspondentie van de stad.”

Persbabbel

Weet u wat wij als redacteur bij kortrijkwatcher zeer vreemd vinden?
Na ieder wekelijks schepencollege is er op woensdagmiddag in het stadhuis een zogenaamde persbabbel.
Voor zover zij daarop aanwezig zijn, vernemen de reguliere persjongens daar wel eens informatie over plannen en beslissingen van schepenen waarvan de raadsleden op dat moment nog niets afweten.
KW wordt daar niet op uitgenodigd.
Beetje moedige raadsleden zouden daar best eens ongevraagd kunnen naartoe trekken.

P.S.
Een gemeentebestuur dient een register aan te leggen van de in- en uitgaande correspondentie. Raadsleden kunnen dit raadplegen. Maar wie weet er dat?