Wat betaalde u per inwoner aan stad voor…?

We hebben het natuurlijk wel over cijfers van vorig jaar en over netto-lasten, want tegenover bepaalde uitgaven staan soms ook inkomsten. Een simpel voorbeeld. De eredienst alhier kostte ons aan gewone uitgaven 1.497.557 euro, en daartegenover stonden welgeteld 0,02 euro (geen tikfout hoor) aan wat men noemt “vastgestelde rechten”. Terwijl er waarlijk voor 115.000 euro aan ontvangsten waren begroot. (Niemand die daarover valt.)

Bon.
U allen, Kortrijkzanen, hebben per capita (baby’s inbegrepen!) het meest betaald voor “volksontwikkeling en kunst”. 217 euro per inwoner. Maar let wel, die rubriek slaat niet enkel op cultuur of musea of ontmoetingscentra. Het gaat hier ook om bijv. jeugdzorg, en voornamelijk om sport!

Wij allen dragen inzake “openbare schuld” elk 177 euro af aan Stad. Dat slaat op aflossingen van leningen (ca. 8,2 miljoen) en financiële kosten van leningen (4,7 miljoen euro).

“Justitie-politie” vraagt aan ieder van ons 171 euro. De Kortrijkse dotatie aan de politiezone Vlas bedraagt nu namelijk 12,6 miljoen euro. De kaap van 10 miljoen is in 2001 overschreden.

Er gaat 135 euro naar “algemeen bestuur”. Bezoldigingen van personeel, wedden burgemeester en schepen, kantoorbenodigdheden, bepaalde erelonen, recepties, reiskosten. De totale netto-personeelskosten (bestuur én diensten) zijn evenwel opgelopen tot 37,7 miljoen. Als we het jaar 1995 gelijkstellen aan 100 is het indexcijfer nu 178. Voor “algemene diensten” betalen we 63 euro.

“Sociale zekerheid en bijstand” kost 128 euro. Dat gaat bijvoorbeeld over het buurtcentrum Overleie, buurtwerking, bejaarden- en gehandicaptenzorg, geboortepremies, en vooral de bijdrage aan het OCMW (9,1 miljoen).

“Ontsmetting, reiniging en huisvuil”: 103 euro. Vorig jaar kocht Stad voor 106.000 euro huisvuilzakken en compostvaten, voor doorverkoop. IMOG kreeg voor de huisvuilverwerking 2,8 miljoen.

“Verkeer, wegen en waterlopen”: 92 euro. Voor bezoldigingen en werkingskosten, dus nog altijd zonder investeringen.

Nog enkele kleinere posten die Kortrijkzanen wel eens kunnen interesseren.
Brandweer: 55,48 euro per inwoner.
Landbouw: 0,16 euro.
Primair onderwijs: 5,63 euro.
Secundair onderwijs: 8,54 euro.
Bibliotheekwerking: 15,04 euro.
Huisvesting-stedebouw: 28,88 euro.
Milieu (en begraafplaatsen): 4,33 euro.
Eredienst: 20,25 euro. Dat is 810 oude franken.

Maar hoeveel gaven we uit aan belastingen en retributies?
Per inwoner: 744,96 euro (baby’s inclusief) . Totaal 55,3 miljoen. De pure gemeentebelastingontvangsten stagneren rond 6 miljoen. De onroerende voorheffing rond 24 miljoen. Maar de personenbelasting ging van 17 naar 23 miljoen.

Bovenstaande bedragen gaan over ‘gewone uitgaven’, dat wil zeggen zonder de investeringen.