Wat betaalde u per inwoner aan… investeringen?

In een vorig stuk gingen we na wat Kortrijkzanen betaalden per inwoner voor allerlei posten in de “gewone dienst”, d.w.z. de courante uitgaven.
Nu bekijken we even wat de investeringen (“buitengewone dienst”) van 2009 ons kostten per capita, dus baby’s inbegrepen.

Volgens de berekening van het stadsbestuur ging het voor het totaal aan uitgaven om 371 euro per inwoner. (In het verkiezingsjaar 2006 : 575 euro !).
Nu moet u eerst even dit weten. Voor het bekomen van dit cijfer gaat men uit van het uitgavenbedrag dat is “vastgelegd”. Natuurlijk. Het gaat om die investeringen waarbij Stad daadwerkelijk een verbintenissen heeft aangegaan met de aannemers. Het contract is ondertekend. Die vastgelegde uitgaven bedroegen vorig jaar dus slechts 27,45 miljoen euro. Dit is slechts 55,8 procent van wat men zich had voorgenomen, namelijk 49,18 miljoen.

Wat moet u nog weten? Die facturen werden vorig jaar niet allemaal uitbetaald hoor. Geloof het of niet: van dat bedrag is vorig jaar slechts 12,8 miljoen euro daadwerkelijk aangewend of aangerekend. Dit staat allemaal nooit in de krant. Dat betekent dat we door allerlei vormen van traagheid van bestuur (soms vanwege onvoorziene omstandigheden) per inwoner concreet slechts 173 euro hebben uitgegeven.
Nog iets wat zou moeten weten.
Hoeveel zou u per inwoner hebben uitgegeven indien Stad alle beloofde investeringen binnen dat jaar had uitgevoerd? Wel, niet minder dan 665 euro ! Want er was oorspronkelijk voor niet minder dan 49,18 miljoen begroot aan investeringsuitgaven. Maar de tweede begrotingswijziging van september 2009 heeft allerlei grote werken geschrapt of uitgesteld. Bijvoorbeeld de heraanleg van de Broelkaai (1 miljoen), aankoop gronden (Bad Godesberglaan voor 2 miljoen), site Callens (2,7 miljoen), enzovoort.

Even de totale investeringsinspanningen per inwoner samenvatten.
Begroot: 665 euro.
Vastgelegd: 371 euro.
Aangerekend: 173 euro.

Nu maken we het even nog wat ingewikkelder.
Als onze schepen van Financiën Alain Cnudde uitpakt met “de uitgaven in buitengewone dienst”, dan heeft hij het niet enkel over “pure investeringen”, maar ook over overdrachten en schulduitgaven.
“Overdrachten” zijn investeringen in allerhande zaken waar Stad (een schepen) zich om een of andere reden bij betrokken voelt. Zo kreeg “Mijn Restaurant” 50.000 euro. Het handelsdistrict 78.000 euro. Het ondernemerscentrum 75.000 euro. Designregio 100.000 euro.
Kortrijkwatcher vindt dit geen pure investeringen. Maar het totaal van die overdrachten ligt gelukkig niet erg hoog. Vorig jaar: 430.000 euro.

De “schulduitgaven” zijn wel beduidend groot: 5,6 miljoen. Maar dat zijn door Stad toegestane leningen aan derden of deelnemingen. We gaven bijvoorbeeld aan de kerkfabrieken een doorgeeflening van 316.000 euro. Aan de Xpo (NV XOM) 2,5 miljoen ! Op termijn krijgen we dat geld terug. (Is dat voor de Xpo al gebeurd?)
Vandaar dat we die uitgaven met permissie ook niet als ware investeringen willen beschouwen.

Aan pure investeringen werd vorig jaar voor 43,14 miljoen begroot. Begroot ! Dat wil niet zeggen: vastgelegd. De daadwerkelijke verbintenissen sloegen slechts op 22 miljoen euro. Niet gebruikt: 21 miljoen.
En, er werd voor slechts 7,6 miljoen echt uitbetaald. Onvoorstelbaar.

Vandaar nu een ander overzicht van onze pure investeringsinspanningen per inwoner:
Begroot: 583 euro.
Vastgelegd: 298 euro.
Aangerekend: 103 euro.

Misschien wilt u nog weten voor welke posten u zich persoonlijk het meest hebt ingespannen?
Voor “jeugd, volksontwikkeling en kunst”: 71 euro. Maar zoals u weet zit daar ook sport in. Eenzelfde bedrag ging naar “verkeer”. “Afvalwater” kostte 58 euro per inwoner. “Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening”: 36 euro. Basisonderwijs: 15 euro.