De opening van het winkelcentrum K kostte ons meer dan 100.000 euro

Ja.
Op 17 maart raamden we de kosten van Stad bij de vierdaagse opening van het megawinkelcenrum K in Kortrijk op ongeveer 30.000 euro. Die raming sloeg dan op de inzet van gratis bussen, jobstudenten en de aanschaf van broodjes. De echte afrekening moet nog komen. Die eerste raming houdt ook geen rekening met allerhande logistieke steun van stadsdiensten.
De ware kosten zullen we dus nooit kennen,

Tijdens die vierdaagse van 11 tot en met 14 maart werden 421 politiemensen ingezet, en zij presteerden in totaal 2.694 uren.
De globale prijs voor die inzet wordt geraamd op 72.217 euro, waarvan 50.699 euro ten laste van onze zone VLAS, 8.151 euro van de federale politie, en 13.365 euro ten laste van andere zones.

Het is de fractieleider van het Vlaams Belang Maarten Seynaeve die de euvele moed had om hierover een schriftelijke vraag te stellen.
Uit het antwoord van de korpschef blijkt niet dat men een poging zal doen om die kosten te factureren.
Hij merkt integendeel op dat het hier niet gaat om netto-kosten, want een aantal zaken zouden toch gepresteerd worden..