Het eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai krijgt eindelijk een directeur

0p 28 januari 2008 is de eurometropool met veel bombarie in onze Budascoop officieel van start gegaan. Kostprijs van het evenement iets van 20.000 euro. (Voorafgaande studies voor de oprichting kostten verschrikkelijk veel geld.) Sindsdien hebben we niets meer gehoord van die grensoverschrijdende praatbarak. Heeft nog niet eens een eigen website. Maar zwemt wel in het geld. Een jaarlijks budget van 1 miljoen euroots. Hoe die centen worden bijeengescharreld is een raadsel.
De eurometropool had een soort voorloper. Die Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales (GPCI of COPIT in ’t frans) heeft er volgens onze berekeningen minstens 2,4 miljoen euro doorgesleurd. Allemaal opgegaan in dure reisjes, symposia, studies, rapporten, etentjes, seminaries. Iemand nog gehoord van het miljoenenproject GROOTSTAD ? (Zie stuk van 29 januari 2008 in KW.)

Twee jaar heeft men er over gedaan om een algemeen directeur te vinden. Vanaf 1 september komt de Kortrijkzaan Stef Vande Meulebroucke (van de vzw Buda) in functie. Met een staf van wellicht ooit 7 à 10 personen (het Grensoverschrijdend Agentschap) zal hij zijn intrek nemen in het Casinogebouw dat Stad kocht van VOKA terwijl men niet wist wat te doen met het gebouw.

Tot voor kort was Stefaan De Clerck voorzitter van de eurometropool. Sinds april is dat de rode Martine Aubry van Rijsel.
Kort voordat De Clerck afscheid nam van zijn prestigieuze functie kreeg hij een alhier totaal onopgemerkt interview op hhtp://grandlille.eurosblog.eu. (Zie onder ‘rubriques’: In het nederlands.) Titel: “De eurometropool is natuurlijk al een realiteit”
We memoreren hier enkele opvallende vragen en antwoorden uit dat vleierige en wollige gesprek. Zeer onvolledige en héél beknopte samenvatting, want het onderonsje is waarlijk te lang uitgevallen. Cursief gedrukt wat kommentaar van KW.

Vraag: “Meneer de Clerck, is de metropool al operationeel?”
Antwoord: “Natuurlijk al een realiteit. Die structuur is niet altijd gemakkelijk te beheren, maar toch bestaat die. Natuurlijk blijft er ook enorm veel werk. Er zijn veel uitdagingen. Maar het is toch leuk om te zien dat er nog veel werk op de plank is.”
De Algemene Vergadering telt 84 leden. Er is een Bureau met 32 leden. Een Agentschap (secretariaat) met 7 à 10 medewerkers.

Vraag: “Stellen er zich nog (administratieve, juridische, enz) problemen?”
Antwoord: “Het zijn allemaal zeer concrete dingen die gebeuren want de metropool als structuur wil niet zelf alle initiatieven nemen. Er moet nog veel gewerkt worden.”
De Clerck verwijst hierbij naar het festival ‘NEXT’. De eurometropool als instelling heeft en had daar niks mee te maken.

Vraag: “Wat is de rol van de voorzitter? Wat zijn uw vaardigheden?”
Antwoord: “Voor een deel bestaat de rol in het bekleden van protocollaire functies. De voornaamste verantwoordelijkheid is eerst aanwezig te zijn.”
Madam Aubry laatst nog in Kortrijk gezien?

Vraag: “Wat waren de belangrijkste projecten die u wilde realiseren?? Hebt u de objectieven bereikt?”
Antwoord: “Blij dat “le Conseil de développement/transforum” is opgericht. Belangrijk dat de commissies zijn opgericht. Er zijn zeer goede afspraken over de kostprijs en treinverbindingen tussen Rijsel, Kortrijk en Doornik.”
De eurometropool had niets te maken met die treinverbindingen.

Vraag: “Voelen de inwoners van de metropool zich bij die structuur betrokken?”
Antwoord: “Meestal zitten burgers al in georganiseerde initiatieven. Het is een bottum-up structuur. We willen dingen diep bewegen, meefaciliteren. Wij willen alles wat beweegt proberen te stimuleren.”

Vraag: “Is er nog mogelijkheid om een fonds op te richten om steun te bieden aan kleine projecten naar de burgers toe gericht?”
Antwoord: “Er zijn heelwat vormen van interventie denkbaar. Het is vooral belangrijk om het label Eurometropool te kunnen geven. We willen gewoon helpen.”
In feite zegt De Clerck hier dat er geen fonds is. Logistieke hulp is mogelijk.
Vraag: “Nog een vraag over de zichtbaarheid van de structuur. De naam aanpassen?”
Antwoord: “Het is dus een Eurometropool.”
(We slaan een vraag over.)
Onze laatste vraag: “Verwacht u belangrijke vooruitgang is de komende jaren?”
Antwoord: “Wij gaan ervan uit dat Martine Aubry een nieuwe dynamiek zal brengen. Ik zal als minister van Justitie een grensoverschrijdend initiatief nemen inzake veiligheid.”
We wachten af.