Naar een nieuwe toegangscontrole tot het winkelwandelgebied

Het oude systeem heeft nooit gewerkt. Die verzinkbare paaltjes ! Dat vergunningsbeheer !
Bijvoorbeeld waren er steevast discussies tussen bewoners en handelaars, politie, stad, Parko over de vraag of permanente vergunninghouders al dan niet het recht hadden om te laden en te lossen in het winkelwandelgebied buiten de officiële laad- en lostijden. Ander pijnpunt was dat tijdelijke vergunningen voor de toegang vlot werden toegekend aan aannemers waardoor het gebied (vooral tijdens de werken aan K) de allure van een werfzone kreeg. En die paaltjes gaan automatisch naar beneden wanneer om het even wie zich aanbiedt om het wandelgebied binnen te rijden. Als ze al niet heel de dag en nacht continu verzonken bleven.
Kortom: Parko bracht er niets van terecht terwijl de jaarkost voor het onderhoud en personeel opliep tot 65.750 euro.
Parko zal hiervoor door Stad (dat zijn wij) ook nooit ter verantwoording worden geroepen.

Het beheer van de toegangscontrole zal nu overgenomen worden door het stadsbestuur, meer speciaal de directie Mobiliteit van schepen Guy Leleu.
De laad- en lostijden worden in de voormiddag verkort met één uur: van 5 tot 11. De avonduren blijven van 18u30 tot 22 uur. Om leveranciers uit de nood te helpen zal onderzocht worden waar bijkomende loszones kunnen komen aan de rand van het winkelwandelgebied. Er loopt ook een proefproject voor stille leveringen gedurende de nacht.
De toegangspoorten met neerzinkbare paaltjes worden beperkt tot de Lange en Korte Steenstraat, de Voorstraat, de Grote Kring en de Wijngaardstraat (kant Vlasmarkt). Garagehouders, bewoners en paramedici kunnen dus nog steeds het gebied binnen rijden via de toegangen zonder paaltjes. Het systeem van vergunningen wordt “geoptimaliseerd”.

Bij de politie wil Stad aandringen op de toepassing van een volstrekte nultolerantie voor wie buiten de laad- en losuren zonder vergunning het gebied binnenrijdt.