Hoe speelt Lieven Lybeer dat eigenlijk klaar?

Lieven Lybeer is waarnemend burgemeester van een centrumstad. In die hoedanigheid draagt hij ter stede zorg voor strategische planning (inclusief Europese zaken en rasterstad), city-marketing, politie en brandweer, protocol, werk (sociale economie), gebiedswerking, jumelages, externe betrekkingen. Komt daarbij dat Borat (koosnaam bij de bevolking) overal te zien is en op geen plechtigheid of receptie ontbreekt.

In het Staatsblad zijn zopas (13 augustus, eerste editie) de mandatenlijsten van onze politici van vorig jaar gepubliceerd. Tot 12 januari 2009 was Lieven nog gewoon schepen. Wat zeer weinigen weten is dat Lybeer ook nog provincieraadlid is. Zo kwam hij vorig jaar aan 13 bezoldigde mandaten. Hij was (of is) immers nog voorzitter van de intercommunale crematoriumbeheer, de PWA, de cvba Makkie, de vzw Mentor. Verder bezoldigd bestuurslid van IMOG, Leiedal, de Zuid-Westvlaamse Huisvestingsmaatschappij, de cvba Eigen Gift-Eigen Hulp, de federatie Beschutte Werkplaatsen.

Niet bezoldigde functies zijn: voorzitter van de politieraad, voorzitter van de Werkwinkel, bestuurder van de West-Vlaamse Politieschool, WIVO, Kanaal 127, vzw Constructief, voorzitter van de vzw Jongerenatelier, het Karweibedrijf, vertegenwoordiger van BUSO De Kouter, voorzitter van de Buurt- en Nabijheidsdiensten, bestuurder van de vzw Cesie, voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters, bestuurder van Hoge School West-Vlaanderen, voorzitter van de stuurgroep Intergemeentelijk Samenwerkingsfonds ter Reductie van de Globale Energiekost, voozitter van de vzw Mobiel, bestuurder van RESOC(tweemaal), voorzitter van de stuurgroep Sinergiek, de VSO Speel-o-kee/Skateconstruct, bestuurder van de Vriendenkring Stad Kortrijk.

In totaal bekleedde Lybeer dus 34 mandaten, waarvan 13 bezoldigd.
Borat is waarlijk een generalist.

In volgende bijdragen hebben we het nog over de mandaten van de schepenen en bepaalde raadsleden.
Ook zal Kortrijkwatcher (onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot) proberen te achterhalen wat zij zoal verdienen.